Európska občianska iniciatíva sa bude meniť

Zdroj: EP

Vypočutie na túto tému usporiadal minulý týždeň výbor pre Európskeho parlamentu pre ústavné veci (AFET) a výbor pre petície (PETI).

Viacero poslancov a predstaviteľov občianskej spoločnosti kritizovalo Európsku občiansku iniciatívu (EOI) v jej súčasnej podobe ako nefunkčnú.

Za najväčšie problémy označujú fakt, že Komisia môže iniciatívu nakoniec odmietnuť z akéhoľkoľvek dôvodu, nutnosť prechádzať administratívnymi procedúrami v členských štátoch a potrebu v mnohých krajinách vyžadovať od občanov citlivé osobné údaje.

Podľa kritikov sa buď pravidlá EOI zmenia, alebo sa nebude používať.

Fakt, že EOI nefunguje optimálne už priznal aj prvý podpredseda EK Frans Timmermans a prevzal osobnú zodpovednosť za jej vylepšenie.

Dodal však, že EOI vníma nie len ako právny nástroj ale aj ako platformu na politický dialóg. Európska komisia pripraví pre Európsky parlament a členské štáty správu o prvých troch rokoch využívania iniciatívy do apríla tohto roku.

V roku 2013 a 2013 bol záujem o iniciatívy vysoký, predložených bolo 43, z toho 26 splnilo podmienku pre registráciu a mohli začať zbierať podpisy.

Trom sa podarilo zozbierať potrebný počet podpisov – Právo na vodu (proti liberalizácii služieb spojených s vodou a sanitou, definovanie prístupu k vode ako základné ľudské právo), iniciatíva Jeden z nás (proti financovaniu výskumu s využitím embryonálnych kmeňových buniek a proti financovaniu rozvojových projektov, ktorých súčasťou je plánované rodičovstvo) a iniciatíva Stop vivisekcii (proti pokusom na zvieratách).

Komisia kladne zareagovala iba iniciatívu požadujúcu zavedenie práva na vodu, hoci len na niektoré jej aspekty. Na iniciatívu "Jeden z nás" odmietla vo svojom vysvetlení legislatívne reagovať, "Stop vivisekcii" na odpoveď EK ešte len čaká. 

V roku 2014 potom záujem o iniciatívy ustal a dnes sú aktívne len tri.

Podľa právneho základu je právo rozhodnúť o tom, či na základe inciatívy bude predložený legislatívny návrh výlučne v rukách Európskej komisie.

Pozície 

„Milióny ľudí, ktorí chceli využiť nový inštitút Európskej občianskej iniciatívy, zostalo sklamaných. Ukázalo sa totiž, že formálne prekážky a názor Komisie predurčujú takmer každú iniciatívu na neúspech," uviedla europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH), ktorá sa vo štvrtok zúčastnila spoločného verejného vypočutia výborov Európskeho parlamentu.

Podľa Carstena Berga, hlavného koordinátora neziskovej organizácie ECI Campaign, môže byť Európska občianska iniciatíva úspešná len vtedy, ak sa zmenia administratívne pravidlá.

„Európska občianska iniciatíva sa môže stať významným nástrojom demokracie. Potrebuje sa však dostať medzi ľudí – a najlepším spôsobom jej propagácie bude, ak ľudia budú vidieť veľa úspešných iniciatív. To znamená menej byrokracie a zjednodušenie celého procesu, od registrácie cez zbieranie podpisov až po jasné definovanie dôvodov, na základe ktorých môže Komisia odmietnuť návrhy občanov.“