Európska ombudsmanka ide po poradcoch

Európska ombudsmanka Emily O’Reillyová spúšťa nové vyšetrovanie. Chce overiť, či sa Európska komisia dôsledne bráni pred konfliktom záujmov svojich externých špeciálnych poradcov.

V súčasnosti ich má Komisia približne 40 a často ide o vysokopostavených ľudí. Sám predseda Komisie Jean-Claude Juncker má štyroch.

„Väčšina z týchto špeciálnych poradcov, ktorí majú priamy prístup k eurokomisárom, pracuje na čiastočný úväzok, niektorí nepoberajú plat alebo sú na dôchodku,“ hovorí O’Reillyová. Problémom podľa nej je, že mnoho z nich zároveň pracuje aj na iných miestach.

„Mandát každého poradcu musíme preskúmať, ak chceme predísť potenciálnemu konfliktu záujmov,“ doplnila ombudsmanka.

Z minulosti je známy prípad Edmunda Stoibera, ktorý sedem rokov radil Komisii o kvalite regulácie a zároveň pracoval pre nemeckú poisťovňu Nürnberger Versicherungsgruppe.

Ombudsmanka aktuálne reaguje na podnet, ktorý hovorí, že Komisia síce preveruje konflikt záujmov pri prijímaní poradcov, ale už nekontroluje, či konflikt nevznikne počas ich spolupráce s eurokomisármi.

liste predsedovi Komisie Junckerovi z 26. mája O’Reillyová upozorňuje, že vzhľadom na skúsenosti a expertízu špeciálnych poradcov majú ich odporúčania často väčšiu váhu ako odporúčania z iných zdrojov. Potrebné je podľa nej systémové riešenie.

Okrem konfliktu záujmov poradcov Ombudsmanka rieši aj otázku registrácie lobistov.

V osobitnom liste žiada predsedu Komisie o rozšírenie tzv. Registra transparentnosti, ktorý by mal slúžiť všetkým inštitúciám a agentúram EÚ. Obsahovať by mal mená lobistov, ako aj ich klientov, či záznamy o stretnutiach s lobistami tabakového priemyslu.

Ombudsmanka O’Reillyová je so svojimi požiadavkami pomerne úspešná. Podľa jej výročnej správy za rok 2015 sa Komisia podriadila až 90 % jej odporúčaní.

V duchu jej rád idú aj nové pravidlá pre takmer 800 poradných expertných skupín, ktoré poskytujú externú pomoc pri tvorbe politík.

Tie ombudsmanka v minulosti kritizovala najmä za to, že nezverejňovali zápisnice zo svojich stretnutí.

Podľa nových pravidiel budú tieto skupiny musieť zverejniť všetky dokumenty vrátane programov zasadnutí, úplných a zrozumiteľných zápisníc a vyjadrení expertov. Ak expertná skupina prijme stanovisko na základe hlasovania, môžu sa zverejniť aj menšinové stanoviská.

Komisia zároveň spustila transparentný online register expertných skupín. Experti, ktorí žiadajú o zastupovanie špecifických záujmov alebo organizácií, sa môžu stať členmi expertných skupín len vtedy, ak sa zaregistrujú v Registri transparentnosti.