Európska továreň na myšlienky

Iniciatívu s názvom „Európska továreň na myšlienky“ vytvorilo Centrum pre európsku politiku (European Policy Centre) a jej cieľom je postaviť bok po boku priority mladých ľudí a priority európskych politikov. Fórum je určené „mladým, bystrým ľuďom“, ktorí sa prostredníctvom neho môžu podeliť o problémy, ktoré ich „hlboko tažia“ a ktoré sa zároveň v európskej verejnej diskusii príliš neobjavujú.

Internetová stránka Európska továreň na myšlienky občanov vyzýva, aby tu umiestňovali „krátke, originálne a provokujúce myšlienky“, ktoré by podľa ich názoru mohli povzbudiť návštevníkov fóra k diskusii. Takéto „brainstormingové“ stretnutia majú viesť identifikovaniu „najpálčivejších problémov“, ktoré budú potom predmetom online diskusie na fóre.

EPC by chcelo, aby nová stránka „nastolila celoeurópske dilemy, ktoré ovplyvňujú mladú generáciu a ponúkla iný pohľad, než aký ponúkajú súčasní politici.“

Účastníci diskusie by mali byť mladší ako 40 rokov. Autori dúfajú, že sa vďaka tomu diskusia stočí na témy, ktoré “túto generáciu ovplyvňujú najsilnejšie” a nebude len odrazom agendy európskych inštitúcií. Medzi navrhované témy patrí otázka, či by občania boli ochotní za „Európu“ položiť život, alebo či by mali platiť dane, bez toho, aby mali vyhliadku na štátnu podporu po tom, čo odídu do dôchodnku.

Snahy o približovanie sa európskym občanom z pohľadu politikov naberajú na význame v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu. Internet je stále častejšie považovaný za prostriedok k dosiahnutiu tohoto cieľa. Na podobnom koncepte bolo v novembri založené fórum, ktoré sa sústredilo na decembrovú konferenciu o klimatických zmenách na Bali. Prostredníctvom internetovej stránky mali vlády, podnikatelia, poslanci, neziskové organizácie a široká verejnosť príležitosť prispieť k formulácii nového dokumentu, ktorý nahradí Kjótsky protokol. Podobné dvojdňové fórum vytvoril v novembri Európsky parlament s cieľom zapojiť ľudí do diskusie o budúcnosti Európskej únie. Široká verejnosť môže prispieť aj k spoločnému manifestu Strany európskych socialistov, tiež na špecializovaných stránkach.