Európska únia zlepšuje mechanizmus civilnej ochrany

Koordinačné stredisko pre mimoriadne situácie Európskej komisie v Bruseli. [EPA-EFE/Stephanie Lecocq]

Europarlament a Rada EÚ sa dohodli na posilnení nástroja, ktorý má potenciál zlepšiť aj spoločný nákup lekárskeho vybavenia.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen v utorok (9. februára) privítala pondelňajšiu dočasnú dohodu medzi vyjednávačmi Európskeho parlamentu a Rady EÚ o posilnení mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Podľa jej slov to pomôže Únii lepšie bojovať proti pandémii ochorenia COVID-19 najmä v oblastiach, ako je spoločný nákup lekárskeho vybavenia.

„Vítam dohodu o posilnení mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Po prvýkrát bude EÚ schopná obstarať priamo všetko potrebné na riešenie zdravotnej krízy vrátane zdravotníckeho vybavenia,“ napísala šéfka eurokomisie na svojom účte na Twitteri. A spresnila, že EÚ potrebuje mať nástroje na rýchlu podporu členských štátov, keď dôjde k nejakej ďalšej kríze.

Europarlament posilnil únijný mechanizmus reakcie na katastrofy

Špecializovaná rezerva operačných kapacít na európskej úrovni rescEU bude aktivovaný v prípade, ak niektorý členský štát nebude disponovať dostatkom vlastných zdrojov na zvládnutie následkov katastrofy.

Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty) dosiahli v pondelok (8. februára) dočasnú dohodu o reforme mechanizmu civilnej ochrany EÚ s cieľom zlepšiť predchádzanie, pripravenosť a reakciu na rôzne katastrofy.

Cieľom dohody je posilniť súčasný právny rámec v oblasti civilnej ochrany po skúsenostiach s reakciou na pandémiu koronavírusu.

Lepšia reakcia

Európsky parlament tvrdí, že cieľom nových ustanovení je zabezpečiť, aby EÚ a členské štáty boli lepšie pripravené reagovať v prípade ďalších mimoriadnych situácií, najmä ak sa týkajú viacerých členských krajín súčasne.

S cieľom rýchlejšieho nasadenia pomoci v krízových situáciách bude eurokomisia schopná získať priamo a za osobitných podmienok potrebné finančné zdroje v rámci nástroja rescEU.

Eurokomisia na boj proti koronavírusu vyčlenila 230 miliónov eur

Nové finančné prostriedky EÚ majú pomôcť odhaliť a diagnostikovať chorobu, zaistiť starostlivosť o infikovaných ľudí a zabrániť jej ďalšiemu šíreniu.

Vo finančnom období 2021 – 2027 bude pre mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany vyčlenených 1,263 miliardy eur, ktoré budú doplnené o ďalších 2,056 miliardy eur z Plánu obnovy EÚ. Celkový rozpočet pre túto oblasť bude zhruba päťkrát väčší ako rozpočet za posledných sedem rokov.

Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany bol zriadený v roku 2013 ako dobrovoľný systém na pomoc členským štátom pri riešení čoraz častejších prírodných katastrof. Od roku 2019, keď bol vytvorený nástroj rescEU, môže EÚ spoločne obstarávať potrebné zdroje na pomoc krajinám postihnutým katastrofami, keď sú ich národné kapacity preťažené.

Partner

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Sledujte

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Aktuálne informácie

Obsahový partner