Európske voľby „nie o Európe“

Je nerealistické vnímať voľby do Európskeho parlamentu ako „skutočné voľby,“ myslí si Cees Van der Eijk, profesor University of Nottingham. „Tieto voľby nie sú o Európe, EÚ alebo o európskej integrácii,“ dodáva. Voľby do EP sa nesú diskusiou o národných témach.

Existuje niekoľko možných vysvetlení, prečo sú voľby do EP druhoradými. Van der Eijk uvádza dve:

  • Nemajú priamy dopad na moc národnej vlády.
  • Médiá o nich informujú ako o udalosti, kde nie je v hre veľký podiel na moci.

Menejcennosť volieb do EP dokumentujú dve skutočnosti:

  • Oprávnení voliči majú čoraz menší záujem ísť hlasovať o zložení Európskeho parlamentu.
  • Dominantné politické strany majú v EP pomerne menšie zastúpenie, než v pléne národných parlamentov.

Postoj k voľbám do EP nemožno interpretovať ako negatívny signál pre EÚ, myslí si profesor. Podľa neho by sa situácia zmenila, ak by sa do diskusií o európskych veciach vnášalo viac politického boja.

Svoju rolu by mohli zohrať aj médiá. V súčasnosti prejavujú len malý záujem o EÚ a nezviditeľňujú dostatočne európskych lídrov. Často sa stáva, že denníky a televízia ich označia za „nudných“ ešte pred tým, ako prevezmú svoj úrad.

Van der Eijk uzatvára, že hoci sú voľby do EP vnímané ako druhoradé, európske politické strany dokážu jasne diskutovať o politických otázkach. Rovnako dokážu samé seba veľmi presne zaradiť na pravo-ľavom politickom spektre.

Profesor vystúpil na konferencii o spravovaní EÚ, ktorú v Bruseli zorganizovalo Generálne riaditeľstvo EK pre výskum.