Európske záležitosti: Radičová sa s Dzurindom dohodla

FOTO: TASR

Ministerská rada vlády Slovenskej republiky pre európske záležitosti sa zaoberá otázkami vyplývajúcimi z členstva Slovenska EÚ, ktoré vyžadujú koordináciu viacerých alebo všetkých ministerstiev. Pôsobila už pred vstupom Slovenska do EÚ. V minulom volebnom období jej predsedal podpredseda vlády pre európske záležitosti Dušan Čaplovič (SMER). Strany súčasnej vládnej koalície už pred voľbami avizovali ambíciu tento post zrušiť a európsku agendu preniesť na štátneho tajomníka Ministerstva zahraničia.

S tzv. kompetenčným zákonom prijatým v októbri 2010 (ktorým sa o.i. obnovilo zrušené Ministerstvo životného prostredia) prišla pokiaľ ide o záležitosti EÚ zásadná zmena. Úlohu „koordinovať realizáciu politík Európskej únie“ od Úradu vlády prebralo Ministerstvo zahraničných vecí. Úrad vlády prišiel aj poslanie koordinovať "využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie" v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pod vedením bývalého eurokomisára Jána Figeľa (KDH).

Zmena, ktorú v súlade s touto logikou v štatúte Ministerskej rady vlády SR pre záležitosti Európskej únie navrhovalo Ministerstvo zahraničných vecí mala vyzerať podľa Hospodárskych novín nasledovne: Rade mal predsedať minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda, s účasťou premiérky sa nepočítalo.

"Je nanajvýš nelogické, aby na čele ministerskej rady pre prípravu pozícií Slovenska k takýmto politikám EÚ stál minister zahraničných vecí vecí,“ komentoval ministerský návrh pre Hospodárske noviny hovorca premiérky Rado Baťo.

Po rokovaniach medzi Radičovou a Mikulášom Dzurindom prišlo ku kompromisu. Dohodli sa, že rada bude mať po novom formácie na dvoch rozličných úrovniach, ako to v pripomienke navrhoval Úrad vlády. Politické rozhodnutia na najvyššej úrovni majú byť koordinované pod predsedníctvom premiérky. Pracovné otázky na úrovni štátnych tajomníkov a generálnych riaditeľov budú koordinované z úrovne ministra a MZV. Má ísť napríklad otázky aproximácie smerníc, nariadení a podobne.