Európski lídri presadzujú hospodárske riadenie eurozóny

Zdroj: Európska komisia

„Koordinácia na úrovni eurozóny bude posilnená, v rámci odpovede na súčasné výzvy, ktorým čelí,“ píše sa v návrhu záverov.

Pravidlá o posilnenej spolupráci by mali byť súčasťou navrhovanej stratégie Európa 2020 pre udržateľný rast a zamestnanosť, ktorý predložila začiatkom mesiaca Európska komisia.

Ako vyplýva z predbežných záverov – Európska komisia má čas do júna na prezentovanie svojich plánov. Rada zdôrazňuje, že musí vychádzať z nových nástrojov hospodárskej koordinácie vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy.

Text explicitne spomína článok 136, ktorý hovorí, že Rada ministrov zastupujúca všetkých 27 členských štátov môže prijať opatrenia týkajúce sa krajín eurozóny „na posilnenie koordinácie a dohľadu nad ich rozpočtovou disciplínou“ a „na vypracovanie usmernení pre hospodársku politiku pre tieto štáty“.

Takéto opatrenia môžu byť podľa Zmluvy prijaté na základe kvalifikovanej väčšiny zúčastnených členských štátov –  v tomto prípade 16 krajín menovej únie. (Článok 238.3 (a) Lisabonskej zmluvy).

Lídri vyzývajú Komisiu aj k zverejneniu nových možností financovania, osobitne citovali poplatok z globálnych transakcií.

Monitorovanie

Lídri tiež vysvetlia detaily monitorovacieho mechanizmu implementácie stratégie Európa 2020 na európskom a národnom leveli.

Predseda Komisie José Manuel Barroso navrhol päť hlavných cieľov  týkajúcich sa zamestnanosti, klimatických zmien a energetiky, vzdelávania, výskumu a znižovania chudoby. Okrem toho navrhol politické upozornenia, ktorým by čelili nedisciplinované krajiny.

Európski lídri by mali raz ročne podávať správy o pokroku na európskej aj národnej úrovni. Členské štáty budú musieť zverejniť svoje domáce ciele v Národnom programe reforiem, ktorý budú zverejňovať každý rok, počnúc jeseňou 2010. Vyplýva to z návrhu záverov.

Európski lídri sa tiež zaviazali, že budú pravidelne diskutovať o prioritách stratégie, v októbri 2010 začnú s výskumom a rozvojom a energetickou politikou začiatkom roku 2011.

O cieľoch sa ešte porozprávajú

Závery sa nedotýkajú cieľov Barrosovho návrhu, ktoré budú predmetom rokovaní medzi lídrami a vládami. Ciele v oblasti vzdelávania si vyslúžili kritiku Nemcov, ktorí sa obávajú, že by mohli zasiahnuť do federálnych kompetencií. Ministri financií minulý týždeň zasa odmietli návrh investovať minimálne  3 % HDP do výskumu a rozvoja. Vyzvali Komisiu, aby k záležitosti pristupovala s orientáciou na výsledky.

Informovanie o výsledkoch mimo Paktu stability a rastu

Závery tiež zdôrazňujú, že informovanie o výsledkoch napĺňania cieľov stratégie by mali byť separované od podávania správ o spĺňaní cieľov Paktu stability a rastu. Kritikom spojeného informovania bola najmä kancelárka Angela Merkelová. Opačný názor má však Európska komisia.

Ako pre EurActiv uviedol diplomatický zdroj kancelárka povedala, že Nemecko nechce žiadne miešanie medzi paktom a stratégiou. „Takže nechceme mať všetky ciele v jednom koši. Nechceme kritériá Paktu stability a rastu zmiešané s kritériami napĺňania stratégie Európa 2020, pretože nejde o dve strany jednej medaily, ale sú komplementárne.“