Európsky energetický trh je prioritou Španielov

Španielsky premiér José Luis Zapatero predstavil včera (20.1.) priority predsedníctva svojej krajiny pre nasledujúcich 6 mesiacov. Za hlavný cieľ v Štrasburgu označil znižovanie energetickej závislosti Spoločenstva, ktorá sa za ostatných 10 rokov zvýšila o 9 percent, uviedol.

Krajiny EÚ dovezú každý rok energetické suroviny a energie v hodnote 67 mld. eur. Podľa Zapatera ide o premrhané peniaze, ktoré EÚ „transferuje do iných krajín“.

„Musíme vytvoriť spoločný trh s energiou,“ vyhlásil premiér, podľa ktorého je tento krok najlepším receptom pre znižovanie energetickej závislosti. Piliermi spoločného energetického trhu by mali vzájomné prepojenia prenosových sústav, ropovodov a  plynovodov medzi členskými krajinami.

Druhou veľkou témou španielskeho predsedníctva majú byť digitálne technológie. Podľa Zapatera ich treba podporiť významným objemom investícií, pretože od nich závisí až 40 percent hospodárskeho rastu Európy. Súčasne však pripustil, že v EÚ neexistuje reálny jednotný digitálny trh a e-commerce zostáva naďalej v kompetencii členských krajín.

„Ak podporíme digitálny obchod, podporíme tiež rast v sektore, ktorý má veľký potenciál pre vytváranie pracovných miest,“ vyhlásil.

Výrobu elektrických automobilov treba podporiť na európskej úrovni. Vývoj a konštrukcia elektromobilov by pomohli dosiahnuť viacero cieľov EÚ, vrátane podpory inovácií v technológiách. Zapatero sa chce preto zamerať na európske univerzity, aby lepšie pripravovali svojich absolventov na túto úlohu.

Stratégia „EÚ 2020“

Zapatero vo svojom príhovore veľmi často používal slovo „zmena“. Ním označil aj snahu Španielska, aby sa počas jeho predsedníctva prijala stratégia „EÚ 2020“. Tá by mala nahradiť Lisabonskú stratégiu, ktorá sa prijala pred 10 rokmi v hlavnom meste susedného Portugalska a ktorej ciele sa nepodarilo dosiahnuť.

Stratégia EÚ 2020 by mala podľa Zapaterovych predstáv obsahovať i „nový sociálny pakt“ medzi podnikateľmi a pracovníkmi. Španielsko chce, aby sa medzi cieľmi pre nadchádzajúce desaťročie zaradila aj „sociálna udržateľnosť“.

Predseda Komisie Barroso podporil návrh španielskeho premiéra, aby napĺňanie stratégie EÚ 2020 sprevádzali „účinné koordinačné mechanizmy“. Komisia sa chce podľa neho poučiť z chýb, ktoré sa udiali pri implementácii Lisabonskej stratégie.

„EÚ 2020 má spojiť európsky projekt s potrebami našich občanov,“ vyhlásil Barroso. Očakáva, že stratégia sa prijme v troch krokoch – neformálne zasadnutie Rady (11.2.), jarný summit (25.-.26.3) a letný summit (17.-18.6.). Medzi tým bude súbežne prebiehať diskusia v EP.