Európsky parlament chce Úniu zmeniť od základov

Konferencia o budúcnosti Európy sa blíži k záveru, europoslanci chcú jej poslanie naplniť zmenou zmlúv. [EP/Christian Creutz]

Európsky parlament v stredu vyzval na revíziu základných zmlúv o fungovaní EÚ v súlade s požiadavkou občanov v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. Frakcia Európskych konzervatívcov a reformistov na protest odišla z konferencie.

Väčšina europoslancov hlasovala za prepracovanie niektorých častí základných zmlúv s cieľom posilniť demokraciu eurobloku. Toto uznesenie je však iba odporúčaním a akékoľvek zmeny by museli byť jednohlasne schválené všetkými 27 členskými štátmi EÚ.

Minulý týždeň sa v Štrasburgu konalo posledné plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy. Plénum konferencie na ňom predložilo na základe konsenzu konečný súbor návrhov, ktorému predchádzali dve zasadnutia, na ktorých sa diskutovalo o návrhoch predložených deviatimi pracovnými skupinami.

Bývalý belgický premiér a spolupredseda konferencie Guy Verhofstadt v príspevku na sociálnej sieti Twitter označil hlasovanie za ambiciózne uvedenie požiadaviek konferencie do praxe. Podľa neho to naznačuje, že je možné mať novú EÚ v oblasti zdravotníctva, energetiky, obrany či demokracie.

Na Konferencii o budúcnosti Európy sa zúčastnilo celkovo 800 občanov EÚ, ktorí boli vybraní náhodne, ale vyvážene z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania a sociálno-ekonomickej úrovne. V rámci konferencie diskutovali o tom, ako funguje EÚ a čo by mohla urobiť lepšie.

Budúcnosť Európy po vojne na Ukrajine: Občania chcú štátom vziať moc blokovať sankcie

Debaty o systémových zmenách dnes odsúvajú na druhú koľaj akútne bezpečnostné problémy. No občania ešte pred vypuknutím konfliktu dávali návod, vďaka ktorému by dnešné vyjednávania o sankciách vyzerali úplne inak.

Plénum nakoniec prijalo 49 návrhov zahŕňajúcich viac ako 300 opatrení na ich dosiahnutie v rámci deviatich širších tematických oblastí.

Medzi požiadavky konferencie patrí napríklad potreba odstránenia požiadavky jednomyseľnosti členských štátov EÚ v hlasovaniach o citlivých oblastiach, akými sú dane, sociálne zabezpečenie, zahraničná politika i prijímanie nových členov. Ďalším návrhom konferencie je splnomocniť Európsky parlament, aby sám predkladal legislatívne návrhy namiesto Európskej komisie a Európskej rady. Konferencia tiež požaduje, aby EÚ prevzala väčšiu zodpovednosť v oblastiach, ktoré sú výlučne v kompetencii členských štátov, akými sú obrana či zdravotníctvo.

V pondelok 9. mája, v Deň Európy, traja spolupredsedovia Výkonnej rady CoFoE predstavia záverečnú správu z konferencie predstaviteľom inštitúcií EÚ. Stane sa tak počas ceremónie v Európskom parlamente v Štrasburgu.

Konzervatívci z konferencie vystúpili

Skupina europoslancov zastupujúcich frakciu Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) po skončení posledného plenárneho zasadnutia konferencie oznámila, že na znak protestu odišli z konferencie.

V oficiálnom vyhlásení poslanci z ECR upozornili na údajné nedostatky konferencie ohľadne možnosti účasti, legitimity, transparentnosti pri formulovaní záverov a odporúčaní, ale aj vo finančnej oblasti. Podľa ich názoru sa konferencie premenila na „politický nástroj v rukách európskych federalistov”.

Podľa ECR organizátori konferencie presadzovali presun právomocí Bruselu, čo sa prejavilo okrem iného aj „neobjektívnym výberom zástupcov občanov a odborníkov”.

Bežní ľudia vedia o bezpečnosti a migrácii diskutovať aj pokojne. Chcú to politici počuť?

Kým Slovensko zamestnávali diskusie o obrannej dohode s USA, v Maastrichte sa dokázalo dvesto náhodných Európanov dohodnúť na 40 odporúčaniach o zahraničnej politike a migrácii. Bez urážok, bez nadávok a s relevantnými závermi.

Poslanci ECR tvrdia, že došlo k skresleniu odporúčaní občanov v dôsledku dvojfázového charakteru konferencie ako aj nerovnováhy medzi jej rôznymi zložkami. Kritizovali tiež príliš málo času na konanie konferencie a jej slabú medializáciu.

Poslanci v oznámení uviedli, že ECR pôvodne považovala konferenciu za príležitosť pre euroinštitúcie osloviť širšiu populáciu vrátane ľudí, ktorí sú proti zväčšovaniu právomocí Bruselu a sú viac naklonení idei bývalého Európskeho spoločenstva, ktoré ponechávalo širšie právomoci národným štátom. „Eurorealisti”, ako sa označujú poslanci ECR, k tomu prispeli vlastnou kampaňou v rámci konferencie vo viacerých európskych metropolách.

Podľa konzervatívcov ale konferencia nakoniec neslúžila ako platforma pre rôzne nápady do budúcnosti, ale ako manipulované cvičenie s občanmi.

<

Partner

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Sledujte