Európsky parlament schválil nový balík pre fiškálnu disciplínu

Diskusia v EP, Zdroj: TASR/AP Photo/Christian Lutz

Európsky parlament schválil balík dvoch legislatívnych aktov, ktorý má sprísniť fiškálny dohľad. Jeden sa zameriava na kontrolu rozpočtových plánov krajín eurozóny. Akákoľvek významná reforma fiškálnej či hospodárskej politiky bude možná po konzultácii s ostatnými štátmi a Európskou komisiou.

Druhé nariadenie sa týka dohľadu nad krajinami vo vážnych finančných problémoch (buď čerpajú pomoc, alebo im to hrozí. Keby legislatíva platila už teraz, týkalo by sa to Grécka, Írska, Portugalska, Španielska a Talianska.

Poslanci zároveň návrh Komisie doplnili o kapitolu o koordinácii vydávania dlhopisov, vrátane čiastočného zdieľania dlhu eurozóny a právnej ochrany krajín na pokraji bankrotu.

Úpravy

Najzásadnejším opatrením je Európsky fond pre splatenie dlhu, ktorý by zlúčil dlh všetkých členov eurozóny presahujúci 60 %. V súčasnosti dosahuje 2,3 bilióna eura. Splácali by ho 25 rokov pri nižšom priemernom úroku. Krajiny by tak získali čas na vykonanie štrukturálnych reforiem a mohla by sa zároveň prelomiť špirála vysokých úrokových sadzieb, väčšieho zadlžovania a menšieho rastu.

Parlament zároveň uvádza, že mesiac po vstupe novej legislatívy do platnosti by Komisia mala vypracovať plán zavedenia stabilizačných dlhopisov tzv. eurobondov a návrh nástroja pre udržateľný rast zameraný na mobilizáciu 1 % HDP ročne (100 miliárd eur) na investície do európskej infraštruktúry.

Nové pravidlá zároveň Komisii umožnia dať štátu na pokraji bankrotu právnu ochranu. Po jej poskytnutí nebude môcť byť vyhlásená platobná neschopnosť danej krajiny. Veritelia budú mať dva mesiace, aby sa prihlásili Komisii. Úrokové sadzby dotknutého štátu zmrazia.

Europoslanci upozorňujú, že silnejšie právomoci Komisie nebudú bianko šekom a ich výkon bude podliehať prísnej kontrole zo strany štátov aj Európskeho parlamentu. Zdôraznili tiež, že fiškálny dohľad nesmie byť prekážkou rastu.

Komisia teda bude skúmať negatívne účinky ozdravných opatrení a členské štáty budú podrobne informovať o tom, ktoré z plánovaných investícií majú rastový potenciál a potenciál vytvárať pracovné miesta. Krajiny okrem výnimočných prípadov alebo pri prudkom hospodárskom poklese dostanú flexibilnejšie časové plány pre znižovanie deficitov.

Po schválení v Európskom parlamente teraz nasleduje vyjednávanie s členskými štátmi. Balík doplní šesť legislatívnych aktov, ktoré vstúpili do platnosti 13. decembra 2011.

Pozície:

Elisa Ferreirová (S&D, Portugalsko), spravodajkyňa návrhu na monitorovanie a posudzovanie rozpočtových plánov: „Fiškálna disciplína nemôže byť alfou a omegou našej stratégie. Musíme prehodnotiť naše krátkodobé ciele tak, aby sa zamerali aj na podporu rastu a na začarovanú špirálu vysokých úrokových sadzieb financujúcich dlh.“

Jean-Paul Gauéz (Európska ľudová strana, Francúzsko), spravodajca návrhu na posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu na krajinami vo finančných problémoch: „Ak by takéto pravidlá existovali pred dvoma rokmi, mohli sme sa vyhnúť súčasným problémom v niektorých členských štátoch, nakoľko by boli vykonané jasné kroky v dostatočnom časovom predstihu.“