Európsky parlament signalizuje nie investičným arbitrážam

Zdroj: truthabouttrade.org

Predseda výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod Bernd Lange vyzval k vypusteniu mechanizmu na riešenie sporov medzi investorom a štátom (ISDS) z TTIP.

Mechanizmus umožňuje korporáciám žalovať štáty, v ktorých pôsobia, prostredníctvom súkromných medzinárodných arbitrážnych súdov. Podľa odporcov sa tak obchádzajú právomoci vnútroštátnych súdov.

Lange si myslí, že tradičný „systém riešenia sporov medzi štátmi prostredníctvom vnútroštátnych súdov sú najvhodnejšími nástrojmi na urovnávanie investičných sporov.“ Predseda výboru to naznačil aj v pracovnom dokumente, ktorý bude premietnutý do odporúčaní europoslancov Komisii.

Langeho správa by mala prispieť k „novému začiatku“ rokovaní s americkými partnermi teraz, keď má EÚ novú Komisiu a USA má nový Kongres a Senát.

V prípade, že by sa vyjednávači rozhodli ISDS zahrnúť do TTIP „súčasný model budeme musieť výrazne reformovať, aby sme predišli problémom, ktorým čelíme v iných bilaterálnych obchodných partnerstvách,“ hovorí sa v správe výboru.

„Musíme zaobchádzať so zahraničnými investormi nediskriminačným spôsobom a dať im príležitosť na náhradu za stratu. To však možno v TTIP dosiahnuť aj iným spôsobom, ako uplatňovaním ISDS.“

Odporcovia ISDS tvrdia, že mechanizmus môže mať neblahý vplyv na riadenie štátu a môže ovplyvňovať normotvorbu v celej rade politík, od životného prostredia až po bezpečnosť potravín a sociálnu ochranu.

Verejnosť a ISDS

Vyjednávači USA podporujú zahrnutie ISDS do konečnej obchodnej dohody. Komisia však kapitolu po vlne verejnej kritiky stiahla z rokovaní už v januári 2014 a vyhlásila verejnú konzultáciu, na ktorú dostala  približne 150 000 odpovedí.

Komisia v súčasnosti odpovede analyzuje. Podľa združenia Priatelia Zeme Európa by výsledky mohli byť zverejnené už koncom tohto týždňa.

Na základe uniknutých dokumentov sa však dá predpokladať, že až vyše väčšina respondentov nesúhlasí so začleneným ISDS do konečnej dohody.

Priatelia Zeme Európa a iní environmentalisti počas konzultácií vytvorili online nástroj, ktorý mal konzultácie priblížiť občanom a otvoriť ich verejnosti. „Zložitosť otázok si vyžadovala technické znalosti, čo bola značná prekážka pre bežných občanov,“ myslia si zástupcovia Priateľov Zeme.

Združenie sa však teraz obáva, že Komisia bude výsledky bagatelizovať z dôvodu, že tento veľký počet odpovedí, bude mať vďaka spomínanému online nástroju podobný charakter a formát.