Európsky prokurátor bude bojovať proti daňovým podvodom

Ministerka Žitňanská, Rada pre spravodlivosť a vnútro

Slovenské predsedníctvo dosiahlo významný úspech: ministri sa dohodli na základných rámcoch fungovania Úradu európskeho prokurátora. Bude riešiť aj podvody s DPH.

V piatok ministri spravodlivosti a vnútra vyriešili dva citlivé body fungovania budúceho Úradu európskeho prokurátora (EPPO). Odobrili konsolidované znenie Nariadenia o zriadení európskej prokuratúry, a podporili zaradenie vyšetrovania podvodov s DPH pod pôsobnosť EPPO.

Kompromis v otázke štruktúry

Európska komisia pôvodne navrhla úrad európskeho prokurátora, ktorý by bol úplne nezávislý od členských štátov. Jemu by podliehali delegovaní prokurátori, zaradení v rámci národných prokuratúr.

Členské štáty však žiadali, aby na delegovaných prokurátorov dohliadali na európskej úrovni úradníci z danej členskej krajiny. V praxi by to znamenalo, že ak by EPPO vyšetroval nejaký prípad napríklad na Slovensku, mal by ho na starosti delegovaný prokurátor v rámci slovenskej prokuratúry, a na neho by dohliadal slovenský zástupca v Úrade európskeho prokurátora.

Komisia ani Európsky parlament s tým však nesúhlasili, obmedzilo by to podľa nich nezávislosť úradu.

Podľa výsledného kompromisu bude dohľad vykonávať kolégium, zložené zo zástupcov viacerých členských štátov.

V piatok dali ministri Slovenskému predsedníctvu poverenie, aby pokračovalo v doladení technických detailov. Rozhodnutie o zriadení EPPO tak môže padnúť už na decembrovom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútro.

Podvody s DPH

Citlivou otázkou bolo zaradenie podvodov s DPH pod pôsobnosť EPPO, v rámci Smernice o ochrane finančných záujmov EÚ prostredníctvom trestného práva. Nesúhlas viacerých členských krajín blokoval viac ako rok rokovania o prokurátorovi, keďže Komisia trvala na spoločnom prijímaní.

Smernica dostala zelenú potom, ako minulý týždeň ministri financií presunuli rozhodnutie definitívne na Radu pre vnútro a spravodlivosť. Podľa informácií z prostredia rokovaní, dôležitú úlohu zohralo slovenské ministerstvo financií.

V piatok ministri spravodlivosti kompetenciu pre EPPO rámcovo odsúhlasili. Podľa ministerky Žitňanskej prevládol názor, že s cezhraničnými podvodmi s DPH sa dá efektívnejšie bojovať na európskej úrovni. Technické a právne otázky má doriešiť Slovenské predsedníctvo.

Sídlo nového úradu

S končiacou sa ságou rozhodovania o EPPO vyvstáva nová otázka: kde bude sídlo nového úradu. Podľa informácií z prostredia inštitúcií by v hre mohlo byť niektoré z miest v strednej Európe.

Je pravdepodobné, že EPPO sa podarí schváliť počas Slovenského predsedníctva. Dôležitú úlohu pri hľadaní kompromisu zohrali slovenské úrady – vrátane spomínaného ministerstva financií. Slovensko by sa mohlo pokúsiť využiť tento politický kapitál na získanie sídla EPPO.