Európsky prokurátor bude bojovať proti podvodom v 16 krajinách

Zdroj: ozgur_oral/Shutterstock

Pár dní po summite v Ríme, kde krajiny EÚ (mínus Británia) sľúbili integráciu rôznou rýchlosťou, no rovnakým smerom, oznámila skupina 16 krajín posilnenú spoluprácu na vytvorení úradu európskeho prokurátora (EPPO).

„16 členských krajín notifikovalo tri inštitúcie (EÚ) o zámere začať posilnenú spoluprácu na vytvorení úradu európskeho prokurátora“, píše sa vo vyhlásení Rady EÚ.

Európska prokuratúra bude mať na starosti vyšetrovanie trestných činov proti finančným záujmom Únie a súdne stíhanie ich páchateľov.

Podľa revízie o ochrane finančných záujmov EÚ, prijatej počas Slovenského predsedníctva, budú do jeho kompetencií spadať aj podvody s DPH.

Prvé plány na vznik úradu sa objavili už v roku 2009, jeho existenciu predpokladá aj Lisabonská zmluva.

Rokovania však komplikovali politicky citlivé otázky: spôsob fungovania a kompetencie úradu vo vzťahu k národným prokuratúram, a pod.

https://euractiv.sk/clanky/buducnost-eu/europsky-prokurator-bude-bojovat-proti-danovym-podvodom/

Súhlas všetkých krajín s vytvorením EPPO sa takmer podarilo získať minulú jeseň, počas Slovenského predsedníctva. Proti sa nakoniec postavilo Švédsko, následne ďalšie krajiny.

Užšia skupina členských krajín sa tak nakoniec rozhodla ísť cestou posilnenej spolupráce. V súčasnosti sa do nej zapojilo Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko.

https://euractiv.sk/clanky/buducnost-eu/europsky-prokurator-slovenske-rozhodnutie-este-nepadlo/

Ostatné členské štáty sa môžu rozhodnúť pre spoluprácu v tejto oblasti kedykoľvek pred alebo po prijatí nariadenia o vzniku EPPO. Veľkej Británie, vzhľadom na plánovaný odchod z EÚ, sa to prakticky netýka.

Malta, ktorá je v súčasnosti predsedníckou krajinou, sa k spolupráci nepripája. Jej minister spravodlivosti Owen Bonnici však podľa TASR v mene maltského predsedníctva v Rade EÚ uviedol, že hoci sa Malta nezúčastňuje na posilnenej spolupráci pre EPPO, ako krajina predsedajúca EÚ pracuje v prospech rýchleho prijatia príslušného nariadenia a dosiahnutia medziinštitucionálnej dohody už v najbližších mesiacoch.