Európsky súd nariadil zastaviť uplatňovanie zmien na poľskom Najvyššom súde

Najvyšší súd Poľskej republiky, Varšava [CC BY-SA 3.0/ Darwinek /upravené]

Sudkyňa vydala predbežné opatrenie do doby, kým súd rozhodne, či reforma Najvyššieho súdu je alebo nie je v súlade s právom EÚ.

Poľsko má okamžite pozastaviť aplikáciu zákona o Najvyššom súde, ktorým sa znížil vek odchodu do dôchodku platný pre jeho sudcov.

Zákon nadobudol platnosť ešte 3. apríla 2018. Dôchodkový vek sa ním znížil z 70 na 65 rokov.

Pokračovať vo funkcii nad tento vek môžu sudcovia len ak požiadajú o predĺženie mandátu prezidenta republiky, ktorému zároveň predložia osvedčenie o svojom vyhovujúcom zdravotnom stave. Pre jeho rozhodnutie nie sú stanovené žiadne jasné kritériá a nedá sa proti nemu odvolať.

Jediná záruka je nezáväzná konzultácia Národnej súdnej rady, teda subjektu, ktorého súčasné zloženie porušuje európske normy v oblasti nezávislosti súdnictva.

Zákon umožnil prezidentovi aj slobodne rozhodnúť o zvýšení počtu sudcov Najvyššieho súdu.

Európska komisia tento zákon napadla na Súdnom dvore EÚ 2. októbra. Napriek tomu, že Európska komisia o tomto zákone s Poľskom dlhodobo viedla dialóg, prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans viackrát varoval, že Poľsko nijako nepoľavilo v nominovaní nových sudcov, práve naopak, proces čo najviac urýchlilo.

Komisia zažalovala Poľsko kvôli nezávislosti najvyššieho súdu

Súdny dvor EÚ bude posudzovať poľský zákon o najvyššom súde. Európska komisia v podaní žiada aj o predbežné opatrenia a zrýchlené konanie.

Pred aj po podaní na súd Timmermans upozorňoval ministrov členských štátov, že Komisia nemá od Poľska záruky, že tamojšia vláda bude rešpektovať rozsudok Súdneho dvora EÚ.

Komisia vo svojom podaní žiadala od súdu aj predbežné opatrenie, čomu dnes (19. októbra) podpredsedníčka súdu Rosario Silva de Lapuerta vyhovela a súd ho udelil. Jeho zmyslom je, aby sa do vynesenia rozsudku zabránilo „nenapraviteľným škodám na záujmoch EÚ“.

Súd si všimol, že zákon už mal za následok odchod značného počtu sudcov Najvyššieho súdu vrátane jeho predsedníčky a dvoch predsedov komôr.

Prezident takisto už odobril zvýšenie počtu sudcov z 93 na 120. To všetko znamená, že došlo k významnej a okamžitej zmene v zložení Najvyššieho súdu, konštatuje súd v predbežnom opatrení.

Pripomína aj to, že ak by sa súdnym zisťovaním obavy Európskej komisie o nezávislosť súdnictva potvrdili v plnom rozsahu, znamenalo by to aj spochybnenie rozhodnutí, ktoré najvyššia súdna inštancia v krajine v čase uplatňovania nového zákona urobila.

Sudkyňa tiež zvažovala aj scenár, v ktorom by sa súd s podaním Komisie nestotožnil. V takom prípade by podľa nej predbežné opatrenie nespôsobilo inú škodu než len oddialilo účinnosť nového zákona.

Poľská vláda v reakcii na súdne opatrenie vyhlásila, že si ho najprv musí „dôkladne preštudovať“. Cez víkend čakajú Poľsko komunálne voľby.

Poľsko nesignalizuje, že bude rešpektovať rozhodnutie súdu EÚ

Ak si štáty budú vyberať, čo budú a nebudú dodržiavať v rámci právneho rámca EÚ, pôjde o kolaps systému únie, hovorí český analytik Vít Dostál.

Poľská vláda strany Právo a spravodlivosť urobila veľké zmeny v celom poľskom súdnom systéme. Dotkli sa všeobecných súdov, Ústavného súdu, Národnej súdnej rady a aj najvyššieho súdu.

Reformy podľa Európskej komisie „štrukturálne oslabujú nezávislosť sudcov a najvyššieho súdu, pričom nezávislosť súdnictva je kľúčovým prvkom právneho štátu“.