Európe škodia “hlúpi mienkotvorcovia”

Knihu "Európa pre hlupákov" (L´Europe pour les nuls) napísala Goulardová, bývalá prezidentka francúzskej pobočky organizácie European Movement po neúspešnom referende o Ústavnej zmluve EÚ vo Francúzsku a následne aj v Holandsku v roku 2006.

Ako tvrdí, myšlienkou knihy je šíriť európske hodnoty a pochopenie pre Európsku úniu ako kultúrnu entitu. Podľa Goulardovej nie sú blbcami v Európe obyčajní ľudia ale tí, ktorí najviac formujú verejnú mienku – politici, novinári, predstavitelia podnikateľov, či odborov.

Príliš často sa podľa nej stáva, že je ľudom podsúvaný nesprávny obraz toho, čo Európska únia skutočne je, pretože sa ten, čo informáciu sprostredkúva, sústredí na svoj vlastný úzky záujem a nie na širší rozmer.

„Kontrast medzi veľkosťou európskeho projektu a trivialitou informácie, ktorá sa o ňom šíri ma vždy zaráža", hovorí Goulard.

„Považujeme Európsku úniu za technickú a rozčuľujúcu, a pritom je živá a dynamická“, hovorí.

Odstup medzi európskymi elitami a občanmi podľa nej nie je spôsobený len nedostatkom komunikácie. Ľutuje skôr, že EÚ v posledných rokoch "nebola schopná ponúknuť ľudom to, čo chceli".

Zopodvednosť ale leží na členských štátoch, tvrdí Goulard a pripája sa k názoru bývalého dlhoročného predsedu Európskej komisie Jaquesa Delorsa. "Členské štáty si privlastňujú pozitívne politiky, s ktorými prišli európske inštitúcie a vinia Brusel za to, čo nevedia dosiahnuť", vysvetľuje.

"EÚ získava svoje právomoci a zodpovednosť od členských štátov. Preto čokoľvek napíšeme v textoch potrebujeme na to aspoň minimum dobrej vôle od členských štátov“, hovorí.

Kapitán európskeho tímu

„Metódou spoločenstva je myslieť ako nájsť vhodnú odpoveď na spoločný problém a nepozerať sa na neho z rigidnej národnej pozície“, tvrdí europoslankyňa, pričom ako negatívny príklad spomína schému tzv "šrotovného".  Po tom, čo niekoľko krajín prijalo rôzne iniciatívy „Európska komsia nakoniec prišla so znôžkou národných opatrní a prezentovala ich ako európske“.

Členské štáty, ktoré nechcú ísť ďalej by za to mali aj niesť zodpovednosť, pričom Komisia by podľa nej mala konať ako katalyzátor akcieschopnosti EÚ.

Nový predseda Európskej rady Herman Van Rompuy bude podľa francúzskej liberálky kapitán, ktorý pomáha hráčom posúvať si loptu a „Európskemu tímu , aby skóroval“.

„Fakt, že kapitán je Belgičan sa zdá byť dobrou voľbou“, uzatvára.