Európu treba predávať ako Coca-Colu

Pravidelný marketing a komunikácia toho, v čom je Európa výnimočná, sú pre utvrdenie povedomia o hodnote európskeho projektu kľúčové, tvrdí profesor. Občania Európy považujú jej jednotu za samozrejmosť, avšak nemajú pocit, že by to bolo aj ich vlastníctvom alebo, že by sa o ňu mali starať.

„Pozrite sa na Coca-Colu a Pepsi, každý na tomto svete pozná Colu a Pepsi, ale aj oni si každý deň robia reklamu. Niekto by sa mohol opýtať: Prečo by si mali Cola a Pepsi robiť reklamu? Sú predsa veľmi dobre známe. Napriek tomu vidíte ich reklamy každý deň, pretože to je nástroj komunikácie, vytvárania pocitu sviežosti,“ tvrdí Jain.

Ľudia by mali byť hrdí na to, čo dosiahli. Tí, ktorým sa podarilo dosiahnuť v zahraničí úspech, by sa mali vrátiť a vysvetľovať jedinečnosť európskeho modelu.

Jain navrhuje, aby EÚ vytvorila svoje vysokosledované podujatie, prostredníctvom ktorej by oslavovala svoje úspechy. „Nie je to len o Davose a ďalších. Potrebujeme vytvoriť svoju vlastnú udalosť,“ povedal Jain.

Európa by mala podľa dekana lepšie komunikovať európske hodnoty: vzdelanie, spoločná vízia, otvorenosť, pozitívny prístup, životné prostredie. Tieto kľúčové komponenty európskej identity nemôžu zostať bez povšimnutia.

„Musíte to vedieť odkomunikovať, inak zaspíte,“ argumentuje Jain, pričom tvrdí, že komunikácia sa začína prostredníctvom umenia a kultúry. Kultúrne dedičstvo Európy je podľa neho niečo, na čo by mali byť Európania hrdí. Marketingové kampane by mohli propagovať kontinent ako svetové centrum kultúry a umenia.

Profesor navrhuje zriadiť sieť veľvyslancov Európy: svetovo uznávaní ľudia, ktorí majú dôveru a rešpektujú európske výdobytky. Jain pripomína, že akákoľvek ekonomika, ak chce byť silná, musí stáť na štyroch pilieroch: demokracia, diverzita, demografia a dynamika.

„Európe sa darí v prvých dvoch a skúšaná je v druhých dvoch. Demografia sa do budúcna nevyvíja dobre a dynamika neexistuje,“ zdôraznil Jain. Súčasne dodal, že napríklad India je silná vo všetkých štyroch oblastiach.

Pri pohľade na to, ako to dokázala Amerika, by sa mala Európa podľa Jaina zamyslieť na demografickým vývojom. Významnú rolu v tomto smere môžu hrať talentovaní a zruční imigranti.„Môžete sem priniesť množstvo podnikateľov, ktorí tu vytvoria množstvo pracovných miest,“ povedal. Imigranti môžu Európe priniesť dynamiku.

„Ak sú Európania viac zaspatí ako ostatní, musíte sem priviesť populáciu imigrantov, ktorá tú dynamiku prinesie. Ak to dokážu Američania, prečo by sme to nedokázali aj my?“

Kompletný rozhovor Daniely Vincenti-Mitchener s Dipakom C. Jainom v anglickom jazyku nájdete na tejto linke