Eurostat: Chudoba ohrozuje najmä deti rodičov s nízkym vzdelaním

zdroj: TASR/AP

Riziku chudoby a sociálneho vylúčenia v roku 2011 čelilo 24,2 % populácie členských štátov. V prípade detí a mladistvých pod 18 rokov sa týkalo 27 %, v skupine dospelých vo veku 18 až 64 rokov mu bolo vystavených 24 % a v kategórii dôchodcov nad 65 rokov 21 %.

Rovnaká postupnosť vyplýva z údajov, ktoré Eurostat uvádza v prípade Slovenska. Miera ohrozenia detí a mládeže dosiahla 26 %. V prípade dospelých šlo o 20,6 % a dôchodcov 14,5 %. Celkovo bolo v roku 2011 riziku chudoby a sociálneho vylúčenia vystavených 20,6 percent Slovákov.

Väčšina štátov zaznamenala najväčšiu mieru vystavenosti jednej z troch zadefinovaných foriem chudoby alebo sociálneho vylúčenia v skupine detí. Najviac boli ohrozené deti v Bulharsku (52 %), Rumunsku (49 %), Lotyšsku (44 %), či Maďarsku (40 %). Na druhej strane najmenej Eurostat zaznamenal vo Švédsku, Dánsku a Fínsku (16 %), Slovinsku (17 %), Holandsku (18 %) a Rakúsku (19 %).

Údaje Eurostatu vychádzajú z prieskumu príjmov domácností a ich životných podmienok. Skúmal tiež viaceré faktory vplývajúce na chudobu detí ako je zloženie a stav domácností a tiež situácia pracovného trhu ich rodičov.

Štatistický úrad vo svojej správe uvádza, že hrozbe chudoby je vystavené každé druhé dieťa rodičov s nízky vzdelaním. Z hľadiska finančnej chudoby takmer polovica všetkých detí, ktorých rodičia nemajú vyššie vzdelanie boli ohrozené chudobou. V prípade detí rodičov so stredným vzdelaním bola ohrozenosť chudobou na úrovni 22 % a v skupine detí rodičov s vysokoškolským vzdelaním na úrovni 7 %.

Najväčší štatistický nepomer medzi deťmi ohrozenými chudobou s rodičmi s nedokončeným vzdelaním a rodičmi s vysokoškolským vzdelaním bol zaznamenaný v Rumunsku (78 % oproti 2 %), Českej republike (76 % oproti 5 %) a na Slovensku (77 % oproti 7 %).