Euroústava na Slovensku stále neistá

 

Krátka správa

Trinásti občania, ktorých na pojednávaní zastupoval riaditeľ Konzervatívneho inštitútu Ondrej Dostál, tvrdia, že Národná rada porušila ich právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Podľa nich mohla schváliť euroústavu len na základe ústavného zákona o vstupe Slovenska do zväzku s inými štátmi, ktorému musí, podľa slovenskej ústavy, predchádzať referendum. Národná rada však tvrdí, že schválením Európskej ústavnej zmluvy Slovensko do štátneho zväzku nevstúpilo.

Názory európskych právnych expertov na túto tému sa rôznia. Slovenský Ústavný súd zatiaľ nerozhodol – pojednávanie bolo odročené na neurčito. Podľa denníka SME jeho predseda Ján Mazák podčiarkol zásadný význam rozhodnutia: „Je to mimoriadne zložitý spor. Táto otázka má medzinárodný, európsky i národný rozmer.“

Proces ratifikácie Ústavnej zmluvy sa na Slovensku zastavil práve podaním na Ústavný súd. Zmluvu mal po súhlase Národnej rady podpísať prezident a tým ju definitívne ratifikovať. Ten svoj podpis zatiaľ odložil s tvrdením, že počká na vyjadrenie súdu.

Rakúske predsedníctvo sa pokúša oživiť ratifikačný proces euroústavy. Ten sa dostal do slepej uličky po negatívnych referendách vo Francúzsku a Holandsku. Snaha Viedne je zatiaľ skúr neúspešná – predstavitelia holandskej i poľskej vlády už označili dokument za mŕtvy v jeho súčasnej forme.