Eurovoľby 2009: čo nám sľubujú politické strany?

Foto: www.mmisso.com

Politické strany kandidujúce na Slovensku vo voľbách do Európskeho parlamentu sa väčšinovo zhodujú vo viacerých otázkach – Lisabonskú zmluvu považujú za krok vpred pre európsku integráciu, vo všeobecnosti podporujú proces rozširovania Únie, podporujú užšiu spoluprácu v energetike, no väčšina nie je za vytvorenie "európskej dane"…

Uznávanie partnerstiev uzavretých v iných členských krajinách, perspektíva plného členstva pre Turecko, či daňová harmonizácia však už naše politické strany rozdeľujú.

EurActiv.sk pripravil analýzu volebných programov strán v deviatich oblastiach – od inštitucionálnych reforiem, rozširovania EÚ, po hospodárske otázky. Bola spracovaná na základe výsledkov dotazníkového prieskumu, analýzy volebných programov, rozhovorov lídrov kandidátok pre EurActiv.sk a iných mediálnych vystúpení.

Analýza je voľne dostupná na tejto linke.