Eurozóna uvažuje o vlastnom rozpočte

Ako informuje agentúra Reuters nemenovaný diplomat vysvetlil, že medzi krajinami eurozóny prebieha diskusia o vlastnom rozpočte, nepracuje sa však na konkrétnom návrhu. Krajiny sa podľa neho dohadujú o možnom type príjmov a výdavkov. Takýto rozpočet by slúžil najmä na makroekonomické intervencie voči asymetrickým šokom a proticyklické zásahy na kompenzovanie období recesie.

Návrh má podporu Nemecka či Francúzska. Diplomati sa zhodujú v tom, že treba v prvom rade definovať vzťah medzi novým rozpočtom pre eurozónu, rozpočtom EÚ a národnými rozpočtami. Nepovažujú však za vhodné, aby sa o ňom diskutovalo paralelne s rokovaniami o novom rozpočtovom rámci na obdobie 2014 – 2020. Pripustili totiž, že by to vyjednávania skomplikovalo.

Myšlienku špeciálneho rozpočtu pre eurozónu prvýkrát predniesol predseda Európskej rady Herman Van Rompuy v dokumente, kde predstavuje ďalšie možné kroky pri dokončovaní hospodárskej a menovej únie.

Ide o podklad pre diskusie medzi hlavami štátov a vlád na nadchádzajúcich summitov, sumarizuje závery osobitných stretnutí Van Rompuya s lídrami členských štátov a formuluje ďalšie otázky pre rokovania.

Stály predseda Európskej rady tvrdí, že prípadná fiškálna únia by mala mať k dispozícii účinné mechanizmy na nápravu neudržateľného fiškálneho vývoja v krajinách. „Mala by tiež mať nástroje na riešenie asymetrických šokov a na prevenciu šírenia. Jednou z možností je centrálny rozpočet eurozóny,“ píše Van Rompuy.

(EurActiv/Reuters)