Fantómoví europoslanci sú „politickou nočnou morou“

Zdroj: Flickr: Members of the European Parliament voting on a resolution during Brussels plenary session, 03 December 2008@European Parliament/Pietro Naj-Oleari

Pozadie

Zmluva z Nice hovorí, že Európsky parlament má mať 736 poslancov, zatiaľ čo ratifikovaná Lisabonská zmluva predpokladá 751.

Na summite EÚ v decembri 2008 sa ale lídri EÚ dohodli, že do roku 2014 bude počet europoslancov 754, aby sa zachovalo 99 mandátov pre Nemecko. Po roku 2014 klesne počet Nemcov v EP na 96 a celkový počet na spomínaných 751.

Po vstupe Lisabonu do platnosti, čo sa očakáva už 1. decembra 2009, musia niektoré členské štáty vybrať ich „dodatočných“ poslancov.

  • Španielsko dostane 4 poslancov,
  • Francúzsko, Švédsko a Rakúsko po dvoch poslancoch,
  • Veľká Británia, Poľsko, Portugalsko, Holandsko, Bulharsko, Lotyšsko, Slovinsko a Malta po jednom.

V záveroch z decembrového summitu lídri predpokladajú, že týchto 18 poslancov sa ujme úradu v plnom rozsahu „ak to bude možné, počas roku 2010“. Európsky parlament preto zaviedol štatút pozorovateľov, aby týmto poslancov umožnil preklenúť obdobie kým sa nestanú plnoprávnymi členmi EP (podobne ako mali slovenskí zástupcovia pred našim vstupom do EÚ).

Otázky

Keď vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva, 18 „fantómových europoslancov“ by malo zaujať svoje miesta v Bruseli a Štrasburgu za plnú mzdu, ale zatiaľ bez hlasovacích práv. Vyplýva to z dohody lídrov EÚ z decembra 2008.

Celkovo je ale situácia veľmi nejasná. Prvý problém spočíva v načasovaní ich príchodu. V krajinách ako je Španielsko či Švédsko s jedným volebným obvodom je výber „dodatočných“ poslancov jasný. Madrid, ktorý prijatím Lisabonu získal najviac, až štyroch europoslancov, by ich tam rád poslal čo najskôr.

Situácia je menej prehľadná v krajinách, kde voliči dávali preferenčné hlasy kandidátom zo straníckych kandidátok alebo tam, kde je viac volebných obvodov, čo je prípad Francúzska a Veľkej Británie.

Veľká Británia má dostať jedného poslanca navyše. Nezávislá volebná komisia určí, ktorý región vyšle do Parlamentu svojho zástupcu. Podľa informácií EurActiv by to mal byť ďalší konzervatívny poslanec za West Midlands.

Vo Francúzsku je situácia záhadnejšia. Francúzsko má v súčasnosti 72 poslancov  a pred júnovými voľbami sa nerozhodlo, akým spôsobom budú prisúdené dva extra posty. Francúzski zelení tvrdia, že by mali pripadnúť im, čo by znamenalo, že po prvýkrát v histórii vytlačia z miesta druhej najsilnejšej francúzskej delegácie v EP socialistov.

„Naliehavosť [riešenia tohto problému] je relatívna“, povedal pre EurActiv.fr zdroj z vládnucej stredo-pravej strany.

Všetci alebo nikto

Napätie by sa mohlo čiastočne odbúrať, ak by Španielsko mohlo poslať svojich „pozorovateľov“ hneď, zatiaľ čo Francúzsko dostane čas, aby si túto otázku doriešilo.

Britský liberálny europoslanec Andrew Duff ale pre EurActiv povedal, že Parlament takýto postup zablokuje. „Nemôžu sem len tak prísť v čase, kedy sa ešte len vyberajú“, hovorí Duff. „Musia prísť v rovnakom čase, pretože by to spôsobilo nevôľu v politických skupinách, ktorých sila by sa menila, keby chodili ad hoc.“

Parlament bude podľa neho v tejto otázke žiadať právo veta. Hoci ho zatiaľ nemá, Duff si myslí, že lídri EÚ Parlament v tomto podporia.

Johan Schoo, generálny riaditeľ právneho oddelenia EP tiež priznal, že mu nateraz nie je jasné, ako sa situácia vyrieši. „Myslím, že by sem mali byť vyslaní ako pozorovatelia potom, čo budú známe ich mená“, povedal, no dodal, že „EP si ešte túto otázku neujasnil“.

Kedy sa z fantómových stanú skutoční europoslanci?

Druhou a pravdepodobne väčšou komplikáciou je načasovanie toho, kedy sa z pozorovateľov stanú plnoprávni členovia EP. „Z inštitucionálneho pohľadu nie je vôbec jasné, čo sa bude diať“, hovorí pre EurActiv David Earnshaw, expert na Európsky parlament.

Podľa neho bola dohoda z decembrového summitu „úplne hlúpa“. Vytvorila totiž situáciu, kedy 18 poslancov dostane plný štatút, až po zmene zmlúv, čo musí prejsť ratifikáciou vo všetkých členských krajiných. „Je to politická nočná mora“, konštatuje.  

Aj Johann Schoo priznáva, že časový plán nie je známy, pričom zmeny by mohli byť prijaté buď s prístupovou zmluvou Chorvátska alebo prostredníctvom nezávislého protokolu, ktorý by mohol byť ratifikovaný kedykoľvek po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti. Podľa neho krajiny ako Španielsko budú trvať na tom, aby sa tak stalo čím skôr.

Andrew Duff to ale nevidí tak jednoducho. „Myslím si, že to bude trvať veľmi dlho, možno od 18 mesiacov po dva roky pred tým, než rozhodnutie formálne schvália parlamenty v 27 členských štátoch. Vždy to trvá tak dlho – parlamenty pracujú veľmi pomaly pri všetkom, čo sa týka EÚ“.

„Okrem toho záujem štátov, ktoré europoslancov nezískajú, na rýchlej ratifikácii nie je príliš vysoký“, dodáva Schoo. Problémom môže byť ale aj prípadná Konzervatívna vláda vo Veľkej Británii, ktorá pravdepodobne vzíde z nasledujúcich volieb. Nádejnému premiérovi Dávidovi Cameronovi by to mohlo dať do rúk silnú páku pri prípadných ďalších požiadavkách súvisiacich s post-lisabonským usporiadaním EÚ a postavením Veľkej Británie v ňom.