Federalisti spísali európsky “Grundgesetz”

Zdroj: Európsky parlament

Na podujatí v Bruseli ho predstavili europoslanci Guy Verhofstadt (ALDE, Belgicko), Andrew Duff (ALDE, Veľká Británia), Jo Leinen (S&D, Nemecko), Roberto Gualtieri (S&D, Talinsko) spolu s riaditeľom Nadácie Bertelsmann Thomasom Fischerom.

Prítomným rozdali knihu s 300 stranovým právnickým textom s niekoľkostranovým úvodom písaným prístupnejším jazykom, ktorý sumarizuje hlavné navhované zmeny vo fungovaní EÚ a zároveň zdôvodňuje, prečo sú nutné.

Kniha sa bude neskôr voľne predávať za 35 eur.

Za publikáciou stojí najmä europoslanec Andrew Duff, ktorý je odborníkom na ústavné právo. Kniha je výsledkom rozhodnutia Spinelliho skupiny z decembra minulého roku, zhmotniť vlastnú predstavu o tom, ako by sa mala EÚ poučiť z krízy. 

Ich nádejou je, že sa ich text použije ako vklad do diskusie v prípade zvolania Konventu o zmenách Lisabonskej zmluvy. Ten by sa podľa niektorých signálov mohol zísť už na jar 2015.

Medzičasom chce Spinelliho skupina pripraviť preklad publikácie od ďalších jazykov v EÚ, (zatiaľ vychádza v angličtine) a spropagovať ju.

Spinelliovci navrhujú v kocke tieto zmeny:  

 • EÚ definovaná ako federácia členských štátov
 • Krajiny EÚ sú explicitne povinné rešpektovať „hodnoty EÚ“
 • Európska komisia sa stane vládou EÚ, zatiaľ čo Rada, ktorá dnes zastupuje členské štáty, sa stane druhou komorou Európskeho parlamentu.
 • Komisia sa zodpovedá obom komorám (EP aj Rada)
 • Obe komory dostanú obmedzenú právomoc legislatívnej iniciatívy
 • Rotujúce predsedníctvo sa ruší, počet komisárov (členov vlády) sa zníži, o nomináciách rozhoduje predseda
 • Časť poslancov Európskeho parlamentu sa bude voliť z celoeurópskych kandidátnych listín
 • Eurozóna bude mať samostatný rozpočet
 • Vytvorí sa nová kategória pridružených členov – štátov
 • Posilnia sa právomoci Európskej centrálnej banky. Prísna rozpočtová disciplína umožní mutualizáciu dlhov.
 • Na zmenu zmlúv už nebude potrebná jednomyseľnosť

Podľa Verhofstadta kríza v prvom rade ukázala, že EÚ nemožno spravovať ako voľnú konfederáciu členských štátov. Pripúšťa, že sa inšpirovali nemeckou ústavou – teda Základným zákonom pre Spolkovú republiku Nemecko (Grundgesetz) z roku 1949. 

„Uvidíte, že to nie je liberálna kniha o nejakých zmenách v zmluvách, ale kompletný základný rámec pre budúcu a efektívnu Európsku úniu“, tvrdí šéf euroliberálov.

Podľa europoslanca Jo Leinena, ktorý bol jedným z dvoch zástupcov Európskeho parlamentu pri práci na neúspešnej Ústavnej zmluve, hovorí, že teraz je ten správny čas prísť s týmto textom. Nemecké voľby podľa neho zatienili politické myslenie o budúcnosti EÚ na dosť dlhý čas.

Na platforme spoločného dokumentu chcú eurofederalisti čeliť v európskych voľbách skeptickým silám. "Ľudia chcú jasné posolstvo, chcú perspektívu a nádej, nie bezútešnosť. Náš návrh dáva nádej, že Európe bude lepšie", hovorí Leinen. 

Roberto Gualtieri z Talianska zdôraznil, že text nehovorí o oddelených inštitúciách pre eurozónu ale skôr kladie dôraz na jednotu EÚ.