Fico a Paroubek žiadajú solidaritu európskych socialistov

 

Krátka správa

Nový slovenský premiér Robert Fico rokoval s českým premiérom Jiřím Paroubkom na ďalšom z častých spoločných stretnutí zástupcov českej a slovenskej sociálnej demokracie. Stretnutie však nebolo len symbolickým vyjadrením vzájomnej podpory v čase, keď sa slovenský premiér snaží vylepšiť imidž zahraničím kritizovanej vlády, a J. Paroubek bojuje zo všetkých síl o udržanie svojej strany vo vláde. Obaja lídri podpísali aj spoločnú deklaráciu o spoločných pozíciách v európskej politike.

Premiéri sa prihlásili k európskej integrácii, ktorá je politickou a sociálnou koncepciou založenou na solidarite medzi národmi a ľuďmi. Premiér Fico na následnej tlačovej besede odmietol názory žiadajúce „návrat k medzivládnej spolupráci“ a vyslovil sa za prehlbovanie európskej integrácie. Deklarácia tiež píše:

  • Obe vlády sa prihlásili k svojim záväzkom spojeným so vstupom do eurozóny, pričom sú pripravené svoje kroky v tejto oblasti koordinovať. Premiér Fico zdôraznil, že Slovensko splní Maastrichtské kritériá a jeho vláda chce vstúpiť do eurozóny k 1. januáru 2009.
  • Deklarácia vyzýva k užšej spolupráci a solidarite medzi členskými stranami Socialistickej internacionály a Strany európskych socialistov. Premiér Paroubek uviedol ako príklad podporu počas predvolebnej kampane. Podľa neho je v strednej Európe proti sociálnodemokratickým stranám v politickom boji často využívaná protikomunistická karta – a to aj v prípadoch, keď nejde o reformovanú bývalú komunistickú stranu (ako je to pri českej ČSSD). Lídri centristicko-ľavicových strán zo západnej Európy by a štátnici by mohli v predvolebných kampaniach oslabiť tento argument prejavom solidarity so svojimi ideovými spojencami v strednej Európe.
  • Deklarácia hovorí o potrebe dôsledného napĺňania revidovanej Lisabonskej stratégie.

Stretnutie sa nevyhlo ani vnútropolitickým témam. V reakcii na vyhlásenie maďarského premiéra Gyurcsányho a predsedu SMK Bugára premiér Paroubek odporučil Slovensku nereagovať na „slovnú pyrotechniku“. Podľa neho sa napätie v slovensko-maďarských vzťahoch preceňuje. Vyslovil tiež podozrenie, že „je to súčasť hry niektorých politických síl“.

Úzka spolupráca medzi ČSSD a SMER-SD nie je nová. Český premiér podporoval stranu R. Fica v jej snahe o integráciu do európskych centristicko-ľavicových štruktúr, viac krát ju podporil v predvolebnej kampani, a Fica sa zastal aj po kritike európskych socialistov kvôli vytvoreniu koalície so SNS. V stretnutiach, výmene skúseností a politickej spolupráci chcú obe strany pokračovať na pravidelnej báze aj naďalej.