Fínske Ǻlandy si kladú podmienky

Pozadie

Ǻlandy, pozostávajúce z viac ako 6500 ostrovov a útesov, sú švédsky hovoriaca autonómna provincia Fínska. Ostrovy obmýva Baltské more juhozápadne od Fínska. 90% z približne 26 tisíc obyvateľov žije na hlavnom ostrove Ǻland.

Otázky

Lisabonskou zmluvou sa budú na prelome augusta a septembra zaoberať právny výbor a výbor pre autonómiu alandského parlamentu, povedala pre EurActiv jeho podpredsedníčka Susanne Erikssonová. Parlament rozhodne až potom, čo zaujmú stanovisko o tieto výbory.

Odpoveď Alandských ostrovov bude závisieť aj od toho, “čo sa stane s Lisabonskou zmluvou celkovo”. Ostrovy v minulosti označili spolu so zvyškom Európy Ústavnú zmluvu za politicky mŕtvu. Mohli by preto po írskom “nie” z rovnakého dôvodu odmietnuť aj Lisabonskú zmluvu.

Erikssonová upozornila na niekoľko “prianí” týkajúcich sa vzťahu ostrovov k EÚ, ktoré Ǻlandy smerovali na centrálnu vládu. Ich splnenie by mohlo mať vplyv na konečné rozhodnutie alandského parlamentu.

  • Lisabonská zmluva garantuje väčšie zaanagažovanie národných parlamentov do legislatívneho procesu EÚ pridelením dvoch hlasov kždému parlamentu v hodnotení inciatív Európskej komisie. Alandské ostrovy chcú mať jeden z fínskych hlasov.
  • Vláda alandských ostrovov chce mať právo brániť sa pred Európskym súdnym dvorom, v príapde, že sa na ňom bude prejednávať podnet proti nim. Dnes túto obhajobu zabezpečujú Helsinky. Európska komisia nedávno zažalovala Fínsko za to, že Alandské ostrovy nezakázali predaj žuvacieho tabaku. ESD udelil ostrovom pokutu 2 milióny eur. Alandskej vláde sa to nepozdávalo, kedže zdravotníctvo patrí do ich právomoci.
  • Alandské ostrovy požadujú právo na jedného zo 14 fínskych europoslancov.
  • Ostrovy chcú od fínskej vlády vedieť ako môžu ovplyvniť pozíciu Fínska v Rade minstrov. 

Rozhodnutie parlamentu Alandských ostrovov nemôže spätne ovplyvniť ukončenú ratifikáciu Lisabonskej zmluvy vo Fínsku. Fínsky parlamentu ju ododbril 11. júna 2008. Podľa Erikssonovej by to ale znamenalo, že “Fínsko nemôže naplniť zmluvu na celom svjom území”. Alandský parlament má 30 členov, na odmietnutie zmluvy stačí 11 hlasov.