Fínsko hluché k žiadosti Nemecka

 

Krátka správa

Všetky legislatívne texty v EÚ sa prekladajú do jej dvadsiatich oficiálnych jazykov. Väčšina ostatných dokumentov je však dostupná iba v jednom či dvoch jazykoch – angličtine a francúzštine.

Nemecko je odhodlané tento trend zvrátiť. Nemecký minister pre európske záležitosti Günter Gloser vo štvrtok 20. apríla zopakoval svoju požiadavku, aby boli všetky oficiálne dokumenty EÚ dostupné aj v nemčine, pretože je to materinský jazyk pre viac ako 90 miliónov Európanov, a teda ide je to najväčší jazyk v Únie.

Nemecko má vo svojom boji proti multilingvistike dvoch silných spojencov: Francúzsko a Európskeho obmudsmana. Nikiforos Diamandouros 30. marca 2006 odporučil Rade, aby prehodnotila svoj výber jazykov pre stránky Predsedníctva EÚ a požiadal ju, aby mu do 30. júna predložila podrobné stanovisko.

Predsedníctvo dolnej komory nemeckého parlamentu a francúzskeho Národného zhromaždenia navyše v spoločnom vyhlásení zo 6. apríla kritizujú „neakceptovateľnú tendenciu smerujúcu k jednojazyčnému systému“. Princíp rovnosti jazykov by mal byť dodržiavaný ako vyjadrenie významu kultúrnej a jazykovej diverzity. Vyhlásenie zdôraznilo, že všetky dokumenty prijaté Komisiou by mali byť dostupné vo všetkých úradných jazykoch Únie, pretože je to predpokladom pre kontrolu legislatívnych aktov národnými parlamentmi.

Hovorca nemeckého parlamentu Norbert Lammert v liste predsedovi Európskej komisie Josému Manuelovi Barossovi napísal, že Bundestag bude rokovať o dokumentoch EÚ len vtedy, ak budú vytlačené v „Goetheho jazyku“.

Podľa správ fínskeho denníka Hufvudstadsbladet však Fínsko počas svojho predsedníctva, ktoré začne 1. júla 2006, zamýšľa vydávať tlačové vyhlásenia a pracovné dokumenty iba v angličtine a francúzštine. Predstaviteľ Fínskeho zastupiteľstva pri EÚ v Bruseli pre denník uviedol, že dokumenty sa nebudú prekladať ani do fínčiny či švédčiny, napriek skutočnosti, že sú úradnými jazykmi Únie.

Podľa slovenského europoslanca Vladimíra Maňku (SES) je jazyková rôznorodosť jedným zo základných princípov fungovania EÚ. V prípade Nemecka a Francúzska je viditeľná dlhodobá snaha chrániť vlastné jazyky a zvýšiť ich prestíž v rámci Európy. „Všetky štáty majú, samozrejme, právo na dokumenty vo vlastnom jazyku, ale vymáhanie si týchto práv silou a zastrašovaním nie je tou správnou cestou,“ myslí si Maňka. „Rád by som poukázal na fakt, že drvivá väčšina oficiálnych európskych dokumentov je dostupná vo všetkých jazykoch, alebo sa pracuje na ich preklade. Preto si myslím, že obavy zo smerovania k jednojazyčnosti nie sú opodstatnené,“ dodal europoslanec.