Fínsko hodnotí svoje predsedníctvo EÚ

Matti Vanhanen a Angela Merkel

Krátka správa

Podľa súčasných pravidiel rotuje predsedníctvo v polročných intervaloch medzi členskými štátmi. Predsedajúci štát EÚ dohliada na prerokovávanú agendu a môže tak ovplyvniť smer, ktorým sa EÚ v niektorých oblastiach uberá. Úspech predsedníctva je vecou prestíže pre každý členský štát.

Počas svojho predsedníctva sa Fínsko snažilo uspieť predovšetkým v oblastiach: rozšírenie EÚ, energetická politika, posilnenie konkurencieschopnosti EÚ, boj proti globálnemu otepľovaniu, otázka imigrácie, vzťahy EÚ-Rusko. Hoci nie všetky fínske snahy boli úspešné, podarilo sa dosiahnuť niekoľko dôležitých výsledkov.

Začiatok fínskeho predsedníctva bol významne ovplyvnení krízou na Blízkom východe. Počas konfliktu Izraela s militantným hnutím Hizballáh zohrala EÚ nemalú úlohu pri vyjednávaní a jej podiel na ukončení bojov nesmie byť prehliadnutý.

Na legislatívnom fronte dosiahlo Fínske predsedníctvo významné úspechy. Po niekoľkých rokoch vyjednávaní bol schválený program REACH, ktorý novelizuje chemickú legislatívu EÚ. Druhým úspechom je prijatie toľko diskutovanej direktívy o službách, ktorá v minulom roku pri svojom vyjednávaní vyvolala protesty v niekoľkých kandidátskych krajinách.

Fínsko viedlo bilaterálne rozhovory s členskými štátmi o Euroústave. Podarilo sa mu túto tému oživiť a detailnú správu o výsledkoch rokovaní odovzdá v dohľadnej dobe Nemecku. Hlavnou témou posledných týždňov však bola problematika prístupových rokovaní EÚ s Tureckom. Fínsku sa nepodarilo dospieť ku konečnému riešeniu turecko-cyperského problému, avšak úspešne zažehnalo krízu, v ktorej sa prístupové rokovania ocitli. Stanoviská jednotlivých členských krajín sa veľmi výrazne líšili, a preto je úspechom konsenzus dosiahnutý na summite minulý týždeň, ktorý ráta s dočasným zmrazením prístupových rozhovorov z ich tridsaťpäť kapitol iba v ôsmich.  

Posledným problémom, ku ktorého riešeniu chce Fínske predsedníctvo prispieť ešte počas posledných dní tohto roka, je dohoda ohľadne rámca pre novej zmluvu EÚ s Ruskom. Rokovania sa ocitli v slepej uličke po poľskom vete, ktoré Poľsko odmieta stiahnuť, kým Rusko nezruší zákaz dovozu poľského mäsa. Minulý týždeň sa vzťahy s Ruskom ešte vyhrotili, keď Moskva pohrozila, že zakáže k 1. januáru 2007 všetok dovoz potravín z EÚ. Výnimka by mohla platiť pre Dánsko, Holandsko, Francúzsko, Írsko, Nemecko a Taliansko.

Zásadnými prioritami nadchádzajúceho Nemeckého predsedníctva sa už zaoberala aj nemecká kancelárka a jej kabinet. Budú to:

  • oživenie ratifikačného procesu Ústavnej zmluvy,
  • energetická bezpečnosť,
  • boj proti zmene podnebia.

Mottom nemeckého predsedníctva má byť: „Spoločne môže Európa uspieť.“ V marci 2007 by mala nemecká vláda prísť s „Berlínskou deklaráciou“, ktorá prehodnotí ciele a hodnoty EÚ.