Fínsko ratifikovalo euroústavu

Krátka správa

Fínsky parlament schválil 5. decembra 2006 Ústavnú zmluvu EÚ napriek tomu, že jej osud po nesúhlasných referendách v Holandsku a Francúzsku, a „období reflexie“, ktoré zatiaľ prinieslo málo konkrétnych výsledkov, nie je vôbec jasný. Za hlasovalo 125 poslancov a proti 39 poslancov.

Fínsky premiér Matti Vanhanen povedal: „Podľa môjho názoru je ústavná zmluva dobre vyváženým balíkom. Európa potrebuje reformu. To je dôvod, pre ktorý fínska vláda chcela (Ústavnú zmluvu) presadzovať na národnej úrovni i úrovni EÚ.“

Fínske symbolické gesto prichádza len niekoľko týždňov pred tým, ako predsedníctvo EÚ preberie Nemecko. Berlín sľubuje, že sa pokúsi oživiť ústavný projekt a nájsť cestu zo slepej uličky.

Predseda Európskeho parlamentu Josep Borrell povedal: „Fínsko dalo príklad. K 1. januáru 2007 takto zmluvu ratifikovalo, vrátane Rumunska a Bulharska, 18 z 27 členských krajín, čo predstavuje 56% populácie EÚ. To je symbolická hranica, ktorá by bola v mnohých národných demokraciách dostatočná na rozhodnutie o tak zásadných pravidlách, ako je toto, no v EÚ, kde sa vyžaduje jednomyseľnosť, nestačí.“

Ratifikačný proces sa na Slovensku zastavil na podpise prezidenta. Národná rada dokument veľkou väčšinou schválila, prezident ho však zatiaľ nepodpísal, odvolávajúc sa na čakanie na rozhodnutie Ústavného súdu (ktoré môže spochybniť celý doterajší proces prijímania euroústavy na Slovensku) a celkovú nejasnú budúcnosť dokumentu.

Na nedávnom zasadnutí Národného konventu o EÚ Pavol Hamžík z Ministerstva zahraničných vecí povedal, že Slovensko podporí nemecké snahy o oživenie ratifikácie dokumentu ako celku.

Ústavnú zmluvu ratifikovali dve tretiny členských krajín. Lídri EÚ budú diskutovať o procese obnovenia ústavného procesu na summite 14.-15. decembra 2006.