Fínsko v EP o výsledkoch svojho predsedníctva

Krátka správa

Fínsky premiér hovoril pred europoslancami o výsledkoch summitu, ktorý sa konal 14.-15. decembra 2006 v Bruseli a o tom, čo sa jeho krajine podarilo dosiahnuť za pol roka na čele EÚ. Jedným z podstatných úspechov je dotiahnutie schvaľovania „chemickej smernice“ REACH, ktorú spolu so Siedmym rámcovým programom pre výskum (FP7) podpísali pred zahájením plenárneho zasadnutia zástupcovia Parlamentu, Komisie a Rady.

Medzi prioritami Fínskeho predsedníctva (druhý polrok 2006) boli:

  • rozširovanie: najmä rozhodovanie o osude predvstupových rokovaní s Tureckom a blížiaci sa vstup Rumunska a Bulharska
  • energetická politika: otázky energetickej bezpečnosti, ale aj alternatívnych zdrojov energie, napríklad z biomasy
  • klimatické zmeny, okrem iného rokovania s členskými krajinami a Národných alokačných plánoch na obdobie 2008-2012
  • konkurencieschopnosť európskej ekonomiky
  • imigračná politika
  • blízkovýchodná politika EÚ
  • spolupráca EÚ-Rusko

Europoslankyňa Irena Belohorská (NA) hodnotí Fínske predsedníctvo ako pomerne úspešné, aj keď vyjadrila poľutovanie, že sa viac nezameralo na otázky zdravia a zdravotnej starostlivosti o  občanov EU. Privítala tiež závery Európskej rady najmä čo sa týka otázok rozširovania EÚ a zachovania paralelného prístupu k inštitucionálnej reforme EÚ. V  záujme dosiahnutia konkrétnych výsledkov je podľa nej potrebné sústrediť sa na čo najlepšie využitie možností, ktoré ponúkajú súčasné zmluvy, a zároveň pripravovať pôdu pre pokračovanie reformného procesu.

Zita Pleštinská (EPP-ED) zdôraznila vo vystúpení k hodnoteniu Fínskeho predsedníctva (18. december 2006) dôležitosť Bruselského summitu pre slobodu pohybu osôb v EÚ: „Z môjho pohľadu bol summit vysoko pracovný a veľmi dôležitý pre naplnenie myšlienky spoločnej nediskriminujúcej Európy. Mám na mysli voľný pohyb bez pasových kontrol, aj pre občanov z nových členských krajín… fínske predsedníctvo prinieslo významné posolstvo pre všetkých Európanov. V rámci tzv. schengenského priestoru sa od 1. januára 2008 posunie hranica Európy na východ z česko-nemeckých na slovensko-ukrajinské hranice. Fínske predsedníctvo udalo potrebný základný tón.“