Fínsky experiment s 800 eurami

Shutterstock, Copyright: CGinspiration

Nepodmienený základný príjem (unconditional basic income) je neortodoxný ekonomický koncept, v ktorom občania dostanú od štátu jednu platbu bez ohľadu na svoju sociálnu situáciu alebo na to, či pracujú. Následne už ale nemôžu počítať s klasickou podporou v rámci sociálneho zabezpečenia.

Podľa niektorých odborníkov je to spôsob, ako reformovať a zjednodušiť celý sociálny systém a ušetriť verejné prostriedky.

Fínsko sa podujalo tento koncept vyskúšať. Krajina by tak mohla v prípade jeho úspechu opustiť komplikovaný systém štátnej podpry pre nezamestnaných, príspevky na bývanie, štúdium či rodičovskú dovolenku.

„Spustenie experimentu s univerzálnym základným príjmom je naplánované na rok 2017,“ informovala fínska sociálna poisťovňa Kela.

Stredo-pravá fínska vláda zadala na vypracovanie štúdiu, v rámci ktorej sa výskumníci pozrú na to, ktoré modely by bolo možné v rámci experimentu vyskúšať. Majú tiež navrhnúť mesačnú sumu príjmu aj predpovedať dopady na výber daní.

„Plný základný príjem by bol bez ďalších sociálnych platieb a preto by mal byť skôr vyšší okolo 800 eur mesačne,“ odhadol v októbri hlavný analytik Kela Olli Kangas.  

Myšlienku vo Fínsku pôvodne podporovali skôr ľavicoví politici. Teraz sa pre experiment podarilo získať širšiu podporu. Nie je však vylúčené, že v neskorších štádiách sa stane politicky spornou otázkou.  

Vláda pod vedením bývalého podnikateľa Juhu Sipila (centristi) vidí experiment ako možnú cestu na zníženie výdavkov na sociálny systém v Fínsku.

Krajina tradične spájaná s blahobytom je od roku 2012 v recesii. Odborníci za tým vidia pokles v konkurencieschopnosti, starnúcu populáciu a hospodárske problémy tradičných obchodných partnerov – Rusko a EÚ.

Počas predvolebnej kampane Sipila presadzoval otestovanie základného príjmu najprv na regionálnej báze.

„Situácia Fínska je taká vážna, že potrebujeme odvahu na experimentovanie a hľadanie nových riešení,“ povedal v minulosti.