Firmy žiadajú Komisiu prepracovať energetickú politiku

FOTO TASR/CSIRO

Po pravidelnom stretnutí „sociálnych partnerov“ so zástupcami Európskej komisie, ktorému minulý týždeň predsedal José Manuel Barroso, šéf asociácie BusinessEurope Markus J. Beyrer uviedol, že EÚ sa musí sústrediť na opätovnú industrializáciu, čo vyžaduje zmeny v energetickej politike.

Asociácia združuje 41 priemyselných a zamestnávateľských federácií a považuje sa za najsilnejšiu lobistickú skupinu v Únii.

„Kríza ukázala, že Európa nedokáže byť úspešná s objemom priemyslu hlboko pod 20 %,“ uviedol generálny riaditeľ BusinessEurope, ktoré považuje práva 20 % „za správny cieľ“.

Energetickú politiku je podľa Breyrera potrebné „totálne prebudovať“.

Dodal, že Zelená kniha o rámci politiky klímy a energetiky, ktorú EK predstavila koncom marca, „ide správnym smerom“. „Avšak v minulosti bola príliš poháňaná klímou a bude sa musieť pretvoriť a opäť vybalansovať smerom k nákladovej konkurencieschopnosti a bezpečnosti dodávok,“ uviedol Breyrer.

Medzi mlynskými kameňmi

Bruselský EurActiv požiadal predsedu EK o reakciu na stanovisko šéfa BusinessEurope.

„Myslím, že je možné pokračovať v pozícii, ktorá je na obranu klímy. Myslím, že klimatická zmena je existenciálnou hrozbou,“ uviedol Barroso, avšak dodal, že výzvu klimatickej zmeny treba riešiť „spolu s komunitou podnikateľov“.

„Pravdou je, že v poslednej dobe niektoré firmy čelia problémom energetickej konkurencieschopnosti, ktoré pred niekoľkými rokmi neexistovali,“ povedal.

Barroso ale trvá na tom, že Komisia „bude lídrom v obrane klímy“, od globálnych partnerov bude očakávať väčšiu aktivitu a zároveň sa chce vyhnúť tomu, aby bol európsky priemysel znevýhodnený v globálnej súťaži.

„Angažujeme sa v dialógu s našimi partnermi. Pred niekoľkými dňami bol u nás na návšteve [minister zahraničia USA] John Kerry a pravdepodobne ste zachytili to, ako povedal, že americká administratíva sa  počas druhého mandátu prezidenta Obamu zaväzuje urobiť viac. Taktiež spolupracujeme s Číňanmi a ďalšími,“ dodal predseda Európskej komisie.

Líder bez nasledovníkov

EK momentálne pripravuje dokument pre summit EÚ o energetike, ktorý sa uskutoční 22. mája. Barroso uviedol, že „osobne prispieva“ k jeho príprave.

„Sme presvedčení, že by sme mali naďalej zastávať pozíciu lídra pri ochrane klímy. Zároveň ale máme veľké starosti o odvetvia energeticky náročného priemyslu, ktoré by sa nemali dostať do situácie nedostatočnej konkurencieschopnosti vo vzťahu k ich konkurentom,“ vysvetlil.

Združenie BusinessEurope vo svojom stanovisku uviedlo, že „plne podporuje klimatické ciele EÚ a je presvedčené, že energetické a klimatické politiky sa musia a môžu vzájomne posilňovať. Ale musí sa to robiť na základe technológií a nie novou reguláciou, ktorá umelou poháňa náklady na energie hore.“

V dokumente tiež tvrdí: „EÚ musí tiež prestať veriť v to, že dokáže viesť svet k tomu, aby nasledoval jej príklad v tejto oblasti, pretože k tomu jednoducho nedochádza a my ubližuje našej konkurencieschopnosti bez riešenia problémov globálneho otepľovania.“