Francúzi dobiehajú počtom obyvateľov Nemcov

Foto: mmisso.deviantart.com

Štúdia Francúzskeho národného inštitútu demografických štúdií (INED) tvrdí, že imigrácia hrá vo dlhodobom zvyšovaní počtu obyvateľstva vo Francúzsku len vedľajšiu úlohu.  Krajina má vysoký prirodzený prírastok.

V roku 2010 tamojšia populácia rástla tempom 0,53 % až na úroveň 63,4 milióna obyvateľov. Narodilo sa 802 000 detí, zatiaľ čo 540 000 ľudí umrelo. Za rovnaké sledované obdobie sa migrácia pohybovala na úrovni 75 000 (t.j. o 75 tisíc ľudí viac prišlo než odišlo). Celkovo sa teda imigrácia podieľa na jednej pätine prírastku populácie.

V Nemecku je situácia presne opačná. V roku 2010 mala krajina 81,4 milióna obyvateľov. Každoročne ich počet klesá o 0,06 %. Bez každoročného príchodu 130 000 imigrantov by bol tento prepad na úrovni 0,22 %.

Podľa projekcií Organizácie spojených národov dosiahne početnosť francúzskej populácie úroveň Nemecka do roku 2055. Samozrejme len za za predpokladu, že si Francúzsko udrží svoju vysokú pôrodnosť, kde pripadá na jednu ženu 2,06 dieťaťa (V Nemecku je to 1,92), priemerná dĺžka života bude naďalej stúpať (dnes: 85,5 roka v Nemecku a 86,5 vo Francúzsku) a imigrácia bude predstavovať 1 človeka na 1000 ľudí.

V roku 1800 malo Francúzsko 30 miliónovú populáciu, čo bola polovica nemeckej (ak sa počítajú tí, ktorí žili v dnešných hraniciach Nemecka). Ešte pred druhou svetovou vojnou bolo Francúzsko na ceste úbytku obyvateľstva. Od roku však 1945 platí, že miera prirodzeného prírastku je vo Francúzsku v priemere o pol dieťaťa viac ako v Nemecku. „Tento rozdiel sa môže zdať malý, ale v demografii je podstatný, najmä ak trvá desaťročia“, uvádza štúdia.

„Tento obrat trendu je dôsledkom zmien v pôrodnosti a zakladaní rodín, ktoré sa objavili v oboch krajinách avšak v inom čase“, vysvetľuje riaditeľ výskumu INED Gilles Pison.

Ten sa zároveň domnieva, že vysoká pôrodnosť vo Francúzsku je výsledkom dlhodobej verejnej politiky, ktorá podporuje páry v zakladaní rodín najmä cez finančnú podporu a štruktúru starostlivosti o dieťa. Tieto opatrenia majú pri tom podporu naprieč politickým spektrom.

Zvedenie podobných politík v Nemecku sa dohralo len nedávno  a hoci je objem finančnej podpory pre rodičov porovnateľný, štruktúra starostlivosti o deti nie je v Nemecku natoľko prepracovaná. „Vo Francúzsku majú prorodinné opatrenia podporu vlád všetkých politických zafarbení, zatiaľ čo v Nemecku bola spomienka na nacistickú podporu natality dôvodom, prečo takéto politiky nenašli toľko advokátov“, vysvetľuje Pison.

 „Ak sa pôrodnosť nezdvihne, pre Nemecko bude stály prílev imigrantov jediný spôsob ako vyrovnať počet úmrtí a udržať početnosť populácie na súčasnej úrovni. V inom prípade čaká Nemecko perspektíva kontinuálneho znižovania obyvateľstva“, konštatuje štúdia.

Významný posun v početnosti obyvateľstva by sa musel prejaviť aj na váhe krajín v európskych inštitúciách. Pri hlasovaní v Rade ministrov to bude zohľadnené v demografickej zložke tvorby kvalifikovanej väčšiny (ako ju od roku 2014 predpokladá Lisabonská zmluva), v Európskom parlamente by sa museli upravovať počty mandátov pre jednotlivé krajiny. Pre porovnanie, dnes má v europarlamente Nemecko 99 a Francúzsko 74 poslancov.