Francúzska cesta ľahšieho odporu – zmena ústavy

Krátka správa

Francúzsko je na najlepšej ceste stať sa v poradí piatou krajinou, ktorá ratifikuje Lisabonskú zmluvu. V pondelok, 4. februára, odhlasoval Senát i Národné zhromaždenie, teda horná a dolná komora francúzskeho parlamentu, na spoločnom zasadnutí v zámku Verasailles zmenu ústavy, ktorá umožní ratifikáciu v parlamente. Pomer hlasov bol 560 k 181, čo splnilo podmienku 3/5 podpory. 142 členov parlamentu, väčšinou členov socialistickej strany, sa zdržalo. Nič teda nebráni tomu, aby sa vo štvrtok mohlo v oboch komorách hlasovať o novej zmluve EÚ. Hlasovanie v referende požadovala socialistická opozícia, komunisti aj krajná pravica. Očakáva sa však, že v samotnom hlasovaní podporia dokumente aj socialisti. 

Prezident Sarkozy pri vyratúvaní dôvodov, prečo referendum nie je vhodná cesta vyhlásil, že ďalšie francúzske „nie“, by bolo pre Európu katastrofou a Francúzsko by riskovalo vylúčenie z európskej integrácie. Proeurópske nálady podľa ostatného Eurobarometra za posledných 12 mesiacov vo Francúzsku evidentne vzrástli.

Pred hlasovaním o zmene ústavy smeroval francúzsky premiér Francois Fillon členom zhromaždenia otázku: „Chcete skutočne znovu naštartovať Európu, alebo ju radšej potopiť?“

Po Maďarsku, Malte, Cypre a Slovinsku sa Rumunsko v podelok večer stalo štvrtou krajinou, ktorá zmluvu ratifikovala. Až do štvrtka teda platí, že prvými krajinami, ktoré zmluvu ratifikovali sú všetko nové členské štáty Únie. V rumunskom parlamente zmluva prešla len s jedným hlasom proti a jedným zdržaním. Pre Rumunsko je to zároveň prvá zmluva o EÚ, ktorú podpisali ako členský štát. Krátko pred hlasovaním vystúpil v rumunskom parlamente s prejavom francúzsky prezident Nicolas Sarkozy.

Predseda EK José Manuel Barroso privítal ratifikáciu zmluvy rumunským parlamentom a vyjadril presvedčenie, že ostatné krajiny budú tento príklad nasledovať.

Poradie by mohlo zamiešať Slovensko, ak by sa opozícia dohodla s koalíciou a pristúpila vo štvrtok, 7. 2. k hlasovaniu o Lisabonskej zmluve.