Francúzsko čaká na správnych kandidátov

Tony Blair a Jean-Claude Juncker sú nateraz pre Francúzsko dvaja prijateľní kandidáti na post stáleho predsedu Európskej rady, ktorý vytvorí Lisabonská zmluva. Francúzky minister zahraničia Bernard Kouchner však povedal, že okrem bývalého britského premiéra a bývalého španielskeho premiéra a terajšieho šéfa euroskupiny Paríž očakáva oznámenie ďalších možných kandidátov: „Nepovedal som, že jeden [z nich] je výborný [ale očakávam, že] prídu ďalší.“

Francúzsko by počas svojho predsedníctva rado uzavrelo otázku personálneho obsadenia trojice vysokých európskych postov – stáleho predsedu Rady, predsedu Komisie a Vysokého predstaviteľa pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Minister Kouchner dodal, že rovnako významnou prioritou bude zabezpečenie hladkého uvedenia Lisabonskej zmluvy do praxe.

Medzi ďalšími prioritami Francúzskeho predsedníctva sa podľa ministra nachádzajú:

  • kompromis v otázke spoločného paktu o imigrácii, ktorý by bol pozvánkou pre vysokokvalifikovaných odborníkov z tretích krajín,
  • vytvorenie dostatočných kapacít spoľahlivej civilnej a vojenskej obrany,
  • položenie základov pre úzku spoluprácu s novým prezidentom USA – Kouchner si myslí, že Európa má „historickú príležitosť“ ponúknuť novej administratíve „agendu, cestovnú mapu, ktorá bude v súlade s našimi prioritami, naším ponímaním kríz a spoločného nachádzania riešení,“
  • zvýšenie objemu investícií do inovácií, výskumu a technológií, ktoré sa pokladajú za kľúčové pre hospodársky rast v globalizovanom prostredí,
  • ochrana Spoločnej poľnohospodárskej politiky – minister povedal, že v časoch vysokých cien potravín, protestov a hladu vo svete je model spoločnej európskej pomoci farmárom legitímnejší ako kedykoľvek predtým. Odmietol britský návrh krátenia farmárskeho rozpočtu a povedal: „Mali by sme zvážiť, ako pomôcť chudobným krajinám ustanoviť takéto politiky. [..] Suverénne fondy blahobytu by mohli hrať v tomto smere dôležitú úlohu.“

Bernard Kouchner vystúpil na seminári, ktorý zorganizovalo European Policy Centre 26. mája v Bruseli.