Francúzsko chce hovoriť o „rade múdrych“

Nad budúcou víziou EÚ a nad výzvami, ktorým bude Spoločenstvo čeliť v horizonte roku 2030, by sa mala zamyslieť 9-členná skupina pre reflexiu, tzv. „rada múdrych“ („výbor múdrych“). Vyplýva to z pracovného návrhu agendy pre blížiaci sa summit v Bruseli, ktorý sa uskutoční 15.-16. októbra. Neoficiálna verziu dokumentu, ku ktorej sa dostal portál EurActiv, obsahuje zmienku o skupine v zátvorkách, čo znamená, že zatiaľ nie je zrejmé, či už iniciatíva získala jednomyseľnú podporu.

Podľa diplomatických zdrojov nie je možné agendu summitu stále oficiálne zverejniť, nakoľko prebiehajú konzultácie s bývalým španielskym premiérom, Felipem Gonzálezom Márquezom, ktorý by mal skupinu viesť. O výbere Gonzáleza sa rozhodlo v decembri 2007, kedy sa predstavila myšlienka vytvorenia rady. Vzhľadom na ratifikačný proces Lisabonskej zmluvy sa Rada zhodla, že jeho skupina by mala začať pracovať najskôr v októbri 2008, nakoľko Gonzáles a Španielsko sú známi skôr ako zástancovia politickej Únie, čo by mohlo mať dopad na ratifikáciu (EurActiv 18/12/08).

Personálne zloženie skupiny múdrych zatiaľ nie je známe. V neoficiálnej verzii dokumentu sa však spomína, že by v nej mali mať miesto zástupcovia Francúzska, Fínska, Nemecka, Talianska a Švédska. Na druhej strane, v texte sa nespomína Veľká Británia, čo môže byť signálom, že ani rok po predstavení iniciatívy nie sú zodpovedané všetky otázky, ktoré súvisia s jej mandátom.

Skupina by sa po svojom ustanovení mala venovať najmä vízii pre EÚ v horizonte do roku 2030 a výzvam, s ktorými, ako sa predpokladá, sa bude musieť Spoločenstvo konfrontovať. Nezodpovedanou otázkou nateraz zostáva, či by skupina mala definovať limity pre hranice EÚ. Nicolas Sarkozy, francúzsky prezident, si myslí, že áno. Jeho cieľom je takýmto spôsobom vyriešiť dilemu, či je alebo nie je vhodné, aby do EÚ vstúpilo aj Turecko. Na druhej strane, Veľká Británia a nové členské krajiny presadzujú koncept ďalšieho rozširovania EÚ aj smerom na východ.

Kontroverzne vyznieva skutočnosť, že neoficiálny návrh priamo nepriznáva zastúpenie v skupine žiadnej z nových členských krajín. Pôvodne sa predpokladalo, že v Gonzálezovej rade by mohla sedieť niekdajšia lotyšská prezidentka, Vaira Vike-Freiberga.