Francúzsko maximalizuje svoje predsedníctvo už dnes

Francúzski diplomati pôsobiaci v Bruseli očakávajú, že od 1. júla začne predsedníctvo, ktoré bude „najintenzívnejšie v celej histórii Európskej únie v zmysle pracovného zaťaženia.“ Podľa nich je dôvodom vstup Spoločenstva do fázy, kedy sa stáva najmasívnejším:

  • EÚ má doteraz najviac komisárov a členských krajín,
  • Európsky parlament je značne posilnený,
  • komplikovanosti hrá do karát zhoda náhod – ratifikácia Lisabonskej zmluvy prebieha v období krátko pred skončením funkčného obdobia Komisie.
  • v období 2008 sa bude diskutovať o niekoľkých citlivých otázkach – prvým citlivým nástrojom je energetický a klimatický balík, ktorý Komisia predstavila v januári. Ďalšími horúcimi témami by sa mali stať: schéma obchodovania s emisiami CO2 a nová smernica o obnoviteľných zdrojoch.

Francúzski diplomati tvrdia, že doteraz žiadna krajina nemusela čeliť veľa významným faktorom súčasne. Na margo záťaže dodávajú, že iba energetická politika a klimatické zmeny sú tak širokou oblasťou, že by dokázala plne zamestnať administratívu jedného predsedníctva.

Francúzske zdroje dopĺňajú, že ich krajina bude musieť uzavrieť aj tú agendu, ktorá sa začala riešiť v minulosti a s ktorej vyriešením Spoločenstvo dodnes mešká. Príkladom je vágna diskusia o Spoločnej poľnohospodárskej politike.

Zamiešať harmonogramom Francúzskeho predsedníctva môže ratifikačné referendum v Írsku. Minister zahraničia Bernard Kouchner povedal, že „ak bude proces pokračovať bez incidentu [..] budeme mať na srdci dokončenie prípravných prác, s ktorými začalo Slovinské predsedníctvo.“ Ak však Íri povedia Lisabonskej zmluve „nie“, šéf francúzskej diplomacie priznáva, že „plán B neexistuje.“

S Lisabonskou zmluvou súvisí aj prípravná fáza diplomatickej služby EÚ. Ak bude úspešne ratifikovaná, Francúzsko by chcelo počas svojho Predsedníctva odpovedať na otázku personálneho obsadenia postu stáleho predsedu Rady a Vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku. Doteraz sa Kouchner nechcel vyjadriť, ktoré z mien by rád videl na daných postoch. Hovorí, že očakáva nomináciu ďalších kandidátov (EurActiv 27/05/08).