Francúzsko načrtlo priority svojho Predsedníctva

Pozadie

V prejave k francúzskemu diplomatickému zboru 27. augusta 2007, Nicolas Sarkozy označil Európu za „absolútnu prioritu“ pre Francúzsko. Vytýčil tri hlavné politické priority pre Francúzske predsedníctvo: energetiku, životné prostredie a imigráciu. Oznámil aj svoj plán posilňovať Spoločnú zahraničnú a bezpečnstnú politiku.

Otázky imigrácie boli v popredí nedávnej prezidentskej predvolebnej kampane, v ktorej sa Sarkozy zasadzoval za viac „ochranársku“ Európu a navrhol vytvorenie ministerstva pre imigráciu a národnú identitu.

V oblasti zamestnanosti kritizoval Komisiu za nečinnosť pri ochrane európskych pracovných miest. Vyhlásil, že „európska voľba“ sa stala takmer nadávkou a vyzval EÚ aby ochraňovala svojich občanov tak, ako to robia iné krajiny.

Otázky

Francúzske predsedníctvo sa sústredí na stimulovanie rastu a zamestananosti, na budúcnosť Únie, na posilnenie Euróspkeho vplyvu na medzinárodnej scéne a ochranu svojich občanov, informoval štátny tajomník pre európske záležitosti Jean-Pierre Jouyet.

Priority nadchádzajúceho Francúzskeho predsedníctva naznačil Jouyet v príhovore k francúzskym diplomatom 28. augusta a nadviazal tak na vyhlásenia, ktoré deň pred tým pred rovnakým publikom predniesol Sarkozy.

Predsedníctvo sa bude snažiť posilniť energetickú bezpečnosť, povzbudiť inovácie a pracovať na vytváraní „Európskej generácie“.

Jouyet zdôraznil, že Francúzsko je zástancom „kolektívnej“ akcie a bude sa usilovať o koordináciu svojich aktivít s Českou republikou a Švédskom, čo sú krajiny, ktoré budú predsedať EÚ v roku 2009. Francúzske predsedníctvo sa bude sústrediť na nasledovné ciele:

  • Rast a zamestnanosť

Jouyet zdôraznil pretrvávajúcu dôležitosť Lisabonskej agendy a zámer Francúzska posilniť rast, konkurenciu a politiku zamestnanosti.

Vyhlásil, že Lisabonské ciele by mali byť viac „definitívne“ a „záväzné“ a navrhuje zavedenie európskej hospodárskej politiky, ktorá by sledovala najmä rast a zamestnanosť v eurozóne a posilnený dialóg s Európskou centrálnou bankou.

Predsedníctvo sa tiež zameria na presadzovanie aktívnych politík v oblasti zamestnanosti, ktoré by zahŕňali aj marginalizovaných pracovníkov.

  • Postavenie Európy vo svete

Nadväzujúc na prácu súčasného Portugalského predsedníctva v tejto oblasti, Francúzsko sa bude koncentrovať na pomoc susedom EÚ, ktorí by mali dospieť k rovnakým „snom“, aké mali iné štáty pred vstupom do EÚ.

Francúzsko chce podľa Jouyeta budovať bližší vzťah s Ruskom, balkánskymi krajinami, Afrikou a s krajinami Stredozemného mora, kde Jouyet opakoval Sarkozyho slová o vytvorení „skutočnej Stredomorskej únie“. Ako prvý krok k tomuto cieľu chce Francúzske predsedníctvo „posilniť efektívnosť opatrení pre spoluprácu EÚ – Stredomorie v rámci Barcelonského procesu.“

  • Budúcnosť Európy

Jouyet naznačil, že Francúzske predsedníctvo bude pracovať na „Európe budúcnosti“, a zdôrazil potrebu novej legislatívy.

Zameria sa na životné prostredie, stimulovanie výskumu a inovácií a podporu pre malé podniky rozvinutím systému rizikového kapitálu, rozvojom Európskeho technologického inštitútu a projektu Galileo.

Jouyet hovoril i o tom, že mladí ľudia si viac uvedomujú význam toho, že sú  Európanmi. Navrhol vytvorenie programu Erasmus Plus, ktorého cieľom by bola výmena profesionálnych skúseností.

  • Ochrana občanov a imigrácia

Jouyet označil ochranu občanov za základný cieľ Francúzskeho predsedníctva a zdôraznil, že s tým súvisí aj potreba flexibility v obchode.

Francúzske predsedníctvo sa sústredí na „boj proti zločinu a imigrácii“, povedal Jouyet. Je podľa neho potrebné prijať novú legislatívu, ktorá by bola odpoveďou na obavy občanov v súvislosti s imigráciou. Ako zdôraznil, táto otázka je najpálčivejšou v južných krajinách EÚ.

Ďalšie kroky

január až jún 2008: Slovinské predsedníctvo
júl až december 2008 : Francúzske predsedníctvo
január až jún 2009: České predsedníctvo