GDPR a autorské práva: Aktivita a efektívnosť europoslancov

Ilustračný obrázok [Pixabay]

Ako aktívni boli slovenskí poslanci v Európskom parlamente pri prijímaní legislatívy regulujúcej digitálny trh? Aký bol ich vplyv, v porovnaní s inými europoslancami?

EURACTIV.sk spracoval tematickú správu porovnávajúcu aktivitu a vplyv poslancov a politických skupín v EP pri dvoch legislatívnych textoch, ktoré dôležitým spôsobom regulujú digitálny trh: Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, známe pod skratkou GDPR, a smernica Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu.

Analýza dát o predložených pozmeňujúcich návrhoch a ich úspešnosti ukazuje, že v prípade ochrany údajov boli najaktívnejšími poslancami Jan Philipp Albrecht (Nemecko, Zelení/EFA), Adina-Ioana Valean (Rumunsko, EPP) a Jens Rohde (Dánsko, ALDE). Poslanci zo Slovenska nedali k legislatíve žiadne pozmeňujúce návrhy.

Na úrovni politických skupín predložili najviac pozmeňujúcich návrhov poslanci z konzervatívnej EPP, následne liberáli (ALDE) a skupina Socialistov a demokratov (S&D).

Najefektívnejšími poslancami, s najvyšším podielom úspešných pozmeňujúcich návrhov, boli Alexander Nuno Pickart Alvaro (Nemecko, ALDE), Jan Mulder (Holandsko, ALDE) a Dimitrios Droutsas (Grécko, S&D). Najefektívnejšími skupinami boli ľavicová GUE/NGL, liberálna ALDE a Zelení/EFA.

V prípade smernice upravujúcej ochranu autorského práva na digitálnom trhu, najaktívnejšími boli poslanci Marc Joulaud (Francúzsko, EPP), Catherine Stihler (Spojené kráľovstvo, S&D) a Zdislaw Krasnodabski (Poľsko, ECR). Zo slovenských europoslancov predložila pozmeňujúce návrhy len Monika Smolková (S&D).

Najaktívnejšími skupinami boli opäť EPP, nasledované Socialistami a demokratmi a skupinou Konzervatívcov a reformistov (ECR).

V efektívnosti vedie z poslancov Zdislaw Krasnodabski (Poľsko, ECR), Angel Dzhambazski (Bulharsko, ECR) a John Procter (Spojené kráľovstvo, ECR). Na úrovni politických skupín boli pri presadzovaní pozmeňujúcich návrhov najefektívnejší Konzervatívci a reformisti (ECR), Zelení/EFA a Socialisti a demokrati.

Celý text správy nájdete na tomto linku.

Dáta využité pri spracovaní analýzy sú dostupné na tomto linku.