GDPR a autorské práva: Aktivita a efektívnosť europoslancov

Ilustračný obrázok [Pixabay]

Ako aktívni boli slovenskí poslanci v Európskom parlamente pri prijímaní legislatívy regulujúcej digitálny trh? Aký bol ich vplyv, v porovnaní s inými europoslancami?

EURACTIV.sk spracoval tematickú správu porovnávajúcu aktivitu a vplyv poslancov a politických skupín v EP pri dvoch legislatívnych textoch, ktoré dôležitým spôsobom regulujú digitálny trh: Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, známe pod skratkou GDPR, a smernica Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu.

Analýza dát o predložených pozmeňujúcich návrhoch a ich úspešnosti ukazuje, že v prípade ochrany údajov boli najaktívnejšími poslancami Jan Philipp Albrecht (Nemecko, Zelení/EFA), Adina-Ioana Valean (Rumunsko, EPP) a Jens Rohde (Dánsko, ALDE). Poslanci zo Slovenska nedali k legislatíve žiadne pozmeňujúce návrhy.

Na úrovni politických skupín predložili najviac pozmeňujúcich návrhov poslanci z konzervatívnej EPP, následne liberáli (ALDE) a skupina Socialistov a demokratov (S&D).

Najefektívnejšími poslancami, s najvyšším podielom úspešných pozmeňujúcich návrhov, boli Alexander Nuno Pickart Alvaro (Nemecko, ALDE), Jan Mulder (Holandsko, ALDE) a Dimitrios Droutsas (Grécko, S&D). Najefektívnejšími skupinami boli ľavicová GUE/NGL, liberálna ALDE a Zelení/EFA.

V prípade smernice upravujúcej ochranu autorského práva na digitálnom trhu, najaktívnejšími boli poslanci Marc Joulaud (Francúzsko, EPP), Catherine Stihler (Spojené kráľovstvo, S&D) a Zdislaw Krasnodabski (Poľsko, ECR). Zo slovenských europoslancov predložila pozmeňujúce návrhy len Monika Smolková (S&D).

Najaktívnejšími skupinami boli opäť EPP, nasledované Socialistami a demokratmi a skupinou Konzervatívcov a reformistov (ECR).

V efektívnosti vedie z poslancov Zdislaw Krasnodabski (Poľsko, ECR), Angel Dzhambazski (Bulharsko, ECR) a John Procter (Spojené kráľovstvo, ECR). Na úrovni politických skupín boli pri presadzovaní pozmeňujúcich návrhov najefektívnejší Konzervatívci a reformisti (ECR), Zelení/EFA a Socialisti a demokrati.

Celý text správy nájdete na tomto linku.

Dáta využité pri spracovaní analýzy sú dostupné na tomto linku.

Partner

Projekt EP7 Vote for your EU
This Time I'm Voting

Sledujte

Mediálny partner