Giscard d’Estaing: „Zmenami v zmluve chcú obísť referendá“

Giscard d’Estaing v čase Európskeho konventu. Zdroj: European Convention

Krátka správa

Počas rozpravy o novej zmluve o EÚ v EP, pár dní pred začiatkom medzivládnej konferencie (MVK) 23. júla, Giscard d’Estaing uvítal fakt, že súčasná politická dohoda zachránila podstatu Zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu.

Bývalý prezident Konventu povedal na Výbore pre ústavné veci 17. júla 2007: „Pokiaľ ide o obsah, návrh zostal z veľkej časti nezmenený. Je len jednoducho predstavený v inej podobe. Dôvodom je, že nový text nemohol byť príliš podobný ústavnej zmluve a preto sa vlády EÚ dohodli na kozmetických zmenách ústavy aby sa dala ľahšie prehltnúť.“

Giscardove vyjadrenia podnietili debatu o referende vo Veľkej Británii. Britskí konzervatívci tvrdia, že nová zmluva sa snaží znovu presadiť návrh Ústavnej zmluvy EÚ „zadnými dverami“. Konzervatívny poslanec Timothy Kirkhope povedal: „Britská vláda vyhlásila, že nová zmluva neobsahuje žiadny ústavný prvok. Považujem to za cynický prístup. Komentáre Valeryho Giscarda len potvrdzujú to, čo každý európsky líder povedal o tejto novej zmluve – Ústava je späť. Budeme naďalej vyvýjať nátlak na Gordona Browna, aby bol k Britom čestný a ponúkol referendum, ktoré táto vláda v minulosti prisľúbila“.

Portugalský minister zahraničia Louis Amado sa vyjadril, že predsedníctvo otvorí medzivládnu konferenciu 23. júla a bude sa snažiť o dohodu ohľadne novej zmluvy na neformálnom stretnutí hláv štátov a vlád 18-19. októbra.

Amado povedal poslancom EP: „Mylsím, že máme jasný mandát a že budeme schopní naplniť ho v zmluve. Nechceme otvárať tento mandát, pretože by sme mohli minúť cieľ – mať novú zmluvu do konca tohto roka.“

Socialistický poslanec EP a predseda Výboru pre ústavné veci Jo Leinen sa v interview pre EurActiv.com vyjadril, že reformovaná zmluva je „menej než to, čo potrebujeme“, ale je to „obrovský pokrok v porovnaní so status quo“ podľa Zmluvy z Nice. Podľa jeho názoru júnový summit EÚ „Ústavnú zmluvu pochoval“.

Napriek eufórii po júnovom summite je Leinen opatrný v očakávaniach výsledku medzivládnej konferencie: „Nič nie je dohodnuté pokiaľ nie je nová zmluva napísaná, podpísaná a ratifikovaná. Neprekvapilo by ma ak by sa Lech Kaczinski znovu snažil dohnať zvyšok EÚ k šialenstvu.“

„Ak sa poľská vláda pokúsi opäť otvoriť dosiahnutý kompromis, s ktorým už raz súhlasila, dostanú od portugalského predsedníctva červenú kartu. V prípade, že zablokujú novú zmluvu, budeme musieť prejsť k dvojrýchlostnej Európe“, dodal Leinen.