González predstaví nápady „múdrych“ na Deň Európy

zdroj: http://loqueeslavida.files.wordpress.com/2008/10/felipe_gonzalez.jpg

Felipe González vystúpil s príhovorom na večeri lídrov európskej dvadsaťsedmičky, vo štvrtok 25. 3. v Bruseli. Podľa diplomatov mala jeho prítomnosť pomôcť zabezpečiť väčšiu koherenciu v diskusiách o stratégii EÚ 2020.

Stav Európskej únie sa podľa neho kvôli pretrvávajúcej ekonomickej kríze a  dôsledkom, aké má a európsku ekonomiku a spôsob života, dá označiť za "alarmujúci". Najvyššou prioritou bloku sa podľa neho musia stať rast a tvorba pracovných miest.

Bývalý španielsky premiér si myslí, že Únia by sa mala ujať iniciatívy v situáciách, kedy členské štáty vyčerpali svoj manévrovací priestor.

Lídrom poradil, aby spojili protikrízové opatrenia so strednodobými a dlhodobými štrukturálnymi reformami. Hovoril o nedoziernych dôsledkoch v prípade, že EÚ nebude schopná konať, pretože toto bolo naposledy, čo si EÚ a USA mohli dovoliť mobilizovať 20 až 30 % svojho HDP.

Európske riadenie by malo byť niečo viac ako Pakt rastu a stability, povedal.

Premiéri sa majú viac angažovať v ekonomických otázkach

Hlavná myšlienka v oblasti ekonomického riadenia, s ktorou prichádza skupina múdrych je podľa španielskeho premiéra Zapatera, že Európska rada by sa mala viac angažovať  v ekonomických otázkach. Povedal to v reakcii na Gonzálezovo vystúpenie.

Európska rada, ktorú tvoria hlavy štátov a vlád by mala podľa Zapatera prebrať viac zodpovednosti za ekonomické otázky a mať „viac kapacít zapájať sa do rozhodovania a byť schopná koordinovať ekonomické politiky“.

Je ale podľa neho zároveň mimoriadne dôležité, aby bola zachovaná úloha Komisie, predovšetkým právomoc iniciatívy celoeurópskych opatrení. „Komunitná metóda je to, čo zabezpečí progres Európy“, povedal úradujúci španielsky premiér.

Rovnováha medzi inštitúciami leží v rukách predsedu Európskej rady, jeho pozícia je podľa Zapatera porovnateľná so zodpovednosťou jednotlivých šéfov vlád členských krajín.

„S Hermanom van Rompuyom ako predsedom Rady sa k tomuto cieľu už blížime“, povedal.

Gozálezova účasť na summite je už v poradí druhým pokusom integrovať prácu rúškom tajomstva zahalenej „reflexnej skupiny“ do agendy španielskeho predsedníctva EÚ. V januári Zapatero hostil stretnutie prominentných „múdrych mužov“ v Madride, na ktorom sa zúčastnil aj González, bývalý predseda Európskej komsie Jaques Delors a bývalý španielsky eurokomisár Pedro Solbes.

Aj pri tejto príležitosti sa dôraz v diskusii kládol na ekonomické riadenie a možnosti jeho posilenia v snahe posilniť konkurencieschopnosť „starého kontinentu“ oproti Číne, Indii a Brazílii.

Ďalšie kroky

8. mája 2010: Skupina múdrych predstaví svoju správu