Gordon Brown odoláva tlaku Konzervatívcov

Gordon Brown

Krátka správa

Premiér Gordon Brown trvá na tom, že počas nadchádzajúceho summitu v Lisabone dokáže obhájiť britské záujmy. V portugalskom hlavnom meste sa bude 18.-19. októbra 2007 hlasovať o prijatí textu novej Reformnej zmluvy. Brown počas spoločnej tlačovej konferencie s predsedom EK, J. M. Barrosom, na Downing Street vo štvrtok (11.10.) povedal, že Británia bola úspešná v presadení svojich „mantinelov“ do návrhu textu dokumentu, ktorý má byť revíziou zakladajúcich zmlúv Spoločenstva.

Kancelária britského premiéra vo svojom stanovisku konštatuje: „Výnimky a veto spojené s otázkami ako národná bezpečnosť, zahraničná politika a sociálne platby budú v dokumente počas summitu EÚ 18. októbra „detailne“ prítomné.“

Premiér k stanovisku dodal: „Samozrejme, ak nebudú presadené naše mantinely, nebudeme schopní akceptovať pozmeňujúcu dohodu.“

Brownove slová boli primárne zamerané na utíšenie rastúceho hlasu opozície, ktorá trvá na vypísaní ratifikačného referenda. Timothy Kirkhope, líder Konzervatívcov v EP, povedal: „Týždeň pred rozhodujúcim summitom v Lisabone má dnes Gordon Brown ďalšiu príležitosť úprimne sa zastať britských záujmov. Národný záujem môže byť dosiahnutý len vtedy, ak Gordon Brown rozhodne o referende, ktoré sľúbil britskému ľudu.“

Barroso počas tlačovej konferencie u britského premiéra povedal, že je „na britskom národe a britských inštitúciách, aby definovali, čo je ich národným záujmom“ a zopakoval, že rozhodnutia referendom sa prijímajú len na národnej úrovni.

Barroso sa rovnako pokúsil utíšiť obavy o budúcnosť britského vplyvu na tvorbu agendy EÚ: „Čo ja môžem povedať je, že naša agenda, agenda Komisie a dnešná agenda EÚ … je veľmi britskou agendou otvorenej ekonomiky, reformnej ekonomiky, konkurencieschopnejšej ekonomiky, globálnej Európy.“

Barrosove slová však môžu byť vodou na mlyn niektorým socialistom a ľavičiarom vo Francúzsku, ktorí v roku 2005 dokázali v referende o Ústave mobilizovať veľké množstvo voličov s tým, že predkladaný dokument je integračným projektom s anglo-saskou dominanciou voľného trhu. Práve ľavičiari sa vtedy pričinili o odmietavý výsledok všeľudového hlasovania.

Martin Schultz, líder frakcie PES v EP, počas svojej pred-summitovej návštevy v Lisabone varoval: „Občania neprejavia európskemu projektu žiadnu podporu bez napredovania sociálnej Európy.“

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy počas svojej predvolebnej kampane často poukazoval na EÚ ako na „Trójskeho koňa“ globalizácie a veľakrát sa vyslovil za viac ochranársku Európu.