Hádka o európske hodnoty

Pozadie

Takzvaná Berlínska deklarácia má byť prijatá pri príležitosti 50. výročia prijatia Rímskej zmluvy (1957), považovanej za základný kameň, z ktorého vyrástla EÚ.

Nemecké predsedníctvo chce aby bol text jednoduchý a vágny a súčasne vysielal pozitívny signál jednoty. Podľa nemeckých predstaviteľov nebude text napísaný „bruselským žargónom, ale (bude) niečím, čo môže každý ľahko čítať“.

Diskusie o obsahu deklarácie stále prebiehajú a nemeckí predstavitelia 6. marca vyhlásili: „Ešte neexistuje žiaden text Berlínskej deklarácie.“ Predsedníctvo pripraví návrh po Jarnom summite (8.-9. marec 2007), aby debata prebehla až po stretnutí, pretože to sa má zaoberať inými otázkami.

Nemecká kancelárka Angela Merkel však 8. marca na spoločnej večeri lídrov EÚ neformálne predstaví správu o Ústavnej zmluve. Nemeckí predstavitelia však dali jasne najavo, že sa „určite nepokúsia vyriešiť ústavnú otázku na summite“. Nemecko doteraz nenaznačilo ani to, kto Berlínsku deklaráciu pripraví. Podľa zdrojov z Predsedníctva text nebude napísaný „obyčajným úradníkom EÚ“. Podľa Berlína sú však detaily stále „najlepšie stráženým tajomstvom“.

Otázky

Deklarácia má obsahovať štyri prvky. Najprv spomenie historické úspechy, ako je spoločný trh, euro (s čím najprv nesúhlasila Británia), či Schengenský priestor. Už táto časť je však problematické, pretože nie všetky členské krajiny participujú na spoločnej mene (Británia a Dánsko majú dokonca dohodnuté trvalé výnimky) a nové členské krajiny stále nemôžu využívať plné výhody voľného pohybu v EÚ.

Druhou dotknutou oblasťou budú európske spoločné hodnoty. To sa však zdá byť rovnako problematické, nakoľko niektorí európski lídri, vrátane Angely Merkel, preferujú zmienku o Bohu, alebo kresťanských hodnotách. Nemeckí sociálni demokrati, ktorí sú súčasťou vlády, ako aj niektoré iné krajiny so silnejšou sekulárnou tradíciou – napríklad Francúzsko – sa ale stavajú proti.

Deklarácia sa má tiež pozrieť na budúce výzvy EÚ, vrátane globalizácie, energetickej bezpečnosti a klimatických zmien.

Posledná časť má demonštrovať politickú vôľu napredovať v integrácii. Pôvodne sa v nej mala spomínať aj Ústavná zmluva. Nakoľko je to však pre niektoré členské krajiny – ako Poľsko, Británia či Francúzsko– citlivá otázka, bude pravdepodobne spomínať iba „zmluvu“, alebo všeobecnejšie „inštitucionálnu reformu“. Ďalšie krajiny, napríklad Francúzsko, sa zas snažia zaistiť, aby text nemohol byť vykladaný ako podpora neobmedzeného rozširovania Únie.

Vo všeobecnosti sa dá predpokladať, že všetky kontroverzné otázky z textu zmiznú, alebo sa nájde maximálne vágna formulácia. Nemecké predsedníctvo naznačilo, že deklarácia bude obsahovať „spoločné minimum“ na ktorom sa členské štáty dokážu dohodnúť.

Pozície

Predseda Komisie José Manuel Barroso chce, aby Berlínska deklarácia podčiarkla, že energetická bezpečnosť a klimatické zmeny „musia byť definujúcou misiou pre EÚ v budúcnosti“. Dodal: „Berlínska deklarácia musí byť zmysluplným stupienkom k vyriešeniu inštitucionálne otázky.“

Federalistická interskupina v Európskom parlamente chce v Berlínskej deklarácii vidieť zmienku o ústavnej zmluve. Myslí si, že „EÚ musí zavŕšiť ústavný proces, aby bola plne vybavená na riešenie požiadaviek 21. storočia a ašpirácií veľkej väčšiny občanov“.

Európsky environmentálny úrad tvrdí: „Kľúčovými znakmi deklarácie musia byť udržateľný rozvoj, demokracia a globálna solidarita.“

Skupina sekulárnych mimovládnych organizácií je silno proti zmienke o náboženstve v Berlínskej deklarácii. Namiesto toho chcú vidieť slová p tolerancii a podpore „demokracie, ľudských práv a vlády zákona“.

Ďalšie kroky

  • Nemecká kancelárka Angela Merkel bude o deklarácii diskutovať so svojimi proťajškami na večeri počas Jarného summitu, 8. marca 2007.
  • Berlínska deklarácia bude podpísaná 25. marca 2007.
  • Nemecké predsedníctvo chce predstaviť cestovnú mapu pre novú Ústavnú zmluvu na summite v júni.