Hahn pri híringu o regionálnej politike „udrel na správnu strunu“

Pozadie

Johannes Hahn sa narodil v roku 1957 vo Viedni. Na Viedenskej univerzite získal doktorát z filozofie. Od mladosti je aktívnym členom stredno- pravicovej rakúskej strany ÖVP. V strane zastával niekoľko postov, vrátane člena regionálnej vlády vo Viedni a ministra pre vedu a výskum.

Postoje

Hahn, ktorý mal podľa zdrojov „veľmi dobré“ vystúpenie a „evidentne si spravil svoju domácu úlohu,“ sa vyjadril, že regionálna politika je úspešným príbehom Európskej únie a mala by ostať prioritou Spoločenstva.

Vo vzťahu k rozpočtovým záležitostiam rakúsky kandidát prisľúbil bojovať o to, aby sa na regionálnu politiku vyčlenila tretina rozpočtu EÚ, hoci nie je isté, že sa tak stane.

Hahn zároveň hovoril o tom, že je potrebné zosúladiť ciele regionálnej politiky so stratégiou „EÚ 2020“ a pred poslancami Parlamentu spomenul, že chce uvoľniť viac prostriedkov na inovácie, výskum a vzdelanie.

Po híringu sa predsedkyňa výboru pre regionálnu politiku Danuta Hübner vyjadrila, že jeho „kompetencia a vedomosti hrali na tu správnu strunu poslancov.“

Nová politika miest?

Viedenský rodák Hahn kládol špeciálny dôraz na hľadanie novej politiky miest zameranej na zvýšenie účasti európskych miest na cieľoch regionálneho rozvoja. Rôzne mestá čelia odlišným výzvam, argumentoval, a je treba zaujať proaktívnejší postoj, aby sa regionálne mestá stali súčasťou plánovacieho procesu.

Hübner, Hahnova predchodkyňa v pozícii eurokomisára pre regionálny rozvoj, pre EurActiv povedala, že tento dôraz na mestá bol „extrémne dôležitý.“

Hahn tvrdil, že napriek zlepšeniu v minulých rokoch Európska únia stále nedelegovala mestám dostatok právomocí. V poslednom kole financovania Komisia členské štáty nedokázala presvedčiť, aby financovali programy zamerané špeciálne na mestá, povedala. Dúfa, že za Hahna sa to zmení.

„Mestá budú najdôležitejšou hybnou silou rastu“ počas Hahnovho mandátu, tvrdí Hübner.

Hahn tiež obhajoval zlepšenia v oblasti mestského životného prostredia a povedal, že „mestá spotrebúvajú príliš veľa energie.“

Lepší manažment pomocou zachovania regionálnej úrovne

Rakúsky kandidát opakovane zdôrazňoval potrebu integrovaného prístupu a tvrdil, že nie je možné ďalej rozvíjať regionálnu politiku „pokiaľ nemáme model zdieľaného manažovania.“

Sníva o tom, ako povedal, že jedného dňa sa celá finančná a operačná kontrola financovania bude uskutočňovať na národnej úrovni. To Komisii umožní, aby sa zamerala na veľké problémy dotýkajúce sa regionálnej politiky.

Toto všetko sa však podľa jeho slov môže zrealizovať iba v prípade, že bude vo všetkých regiónoch Európskej únie rozvinutý dostatočný systém manažmentu a audítorstva – niečo, na čom sa všetci zhodnú, že zatiaľ neexistuje.