Harmonizované testy dvojakej kvality potravín vyskúšajú krajiny do konca roka

Ilustračný obrázok [JRC / Európska komisia]

Európski vedci dali dokopy metodiku, ako porovnateľne odhaliť zásadné rozdiely v kvalite potravín. Po prvom spoločnom testovaní sa môže metodika doladiť.

V posledných rokoch spotrebiteľské testy vo viacerých krajinách ukázali, že existujú rozdiely v kvalite potravín predávnej pod jednou značkou na rôznych národných trhoch.

Takéto testovanie sa opakovane robili aj na Slovensku. V dvoch sériách testov sa v približne v polovici prípadov potvrdili existenciu dvojakej kvality potravín.

Dvojaká kvalita potravín: Podľa Fica ide o "nebezpečný politický odkaz"

V4 chce, aby Európska komisia preštudovala, ako môže európska legislatíva reagovať na problém nekvalitných potravín.

Podobné testy robili aj iné krajiny strednej a východnej Európy. Keďže ale tieto testovania používali rôzne prístupy pri výbere produktov, zbere vzoriek, samotnom testovaní a aj pri interpretácii výsledkov, ich výstupy neboli vždy porovnateľné.

Európska komisia preto poverila Spoločné výskumné centrum (JRC), aby pripravilo spoločnú metodiku testovania.

Až na jej základe bude možné povedať, že dvojaká kvalita naozaj existuje, je významná a teda ako nekalá obchodná praktika môže byť postihnutá novelizovanou európskou smernicou.

Úspech Vyšehradu

Práve zaradenie dvojitej kvality medzi výpočet nekalých obchodných praktík v smernici je politickým úspechom krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré ju presadzovali tlakom na Európsku komisiu. Konali sa k tomu špeciálne stretnutia V4.

Summit o kvalite produktov v Bratislave: V4 už nechce byť zavádzaná

Podľa Komisie by mali byť aktívnejší aj spotrebitelia a na problémy upozorňovať.

Skupina neskôr poverila bývalého slovenského premiéra Roberta Fica, aby túto tému komunikoval na bilaterálnom stretnutí predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi.

Témy sa chopila aj česká eurokomisárka po ktorú spadajú spotrebiteľské témy Věra Jourová.

Kvalita je komplexný koncept

„Koncept kvality potravín je komplexný,“ vysvetľuje eurokomisár Tibor Navracsics, pod ktorého spadá jednotné výskumné centrum Európskej komisie. Šéfuje mu Slovák Vladimír Šucha.

„Ovplyvňuje ju mnoho faktorov ako bezpečnosť, výživové hodnoty, autentickosť, pôvod. Harmonizovaný spôsob odboru vzoriek, testovania a interpretácie údajov sa dá použiť na zhodnotenie produktov ponúkaných na jednotnom trhu objektívnym spôsobom.“

Kvalita a bezpečnosť potravín sú dve odlišné veci, pripomínajú experti

Pri debate o potravinách v Únii je potrebné rozlišovať medzi nedodržiavaním predpisov a problémami v ohrození ľudského zdravia, zhodli sa diskutujúci v paneli Ochrana spotrebiteľa a potravinová bezpečnosť.

Spoločná metodika má slúžiť ako usmernenie pre národné orgány v každom členskom štáte. V slovenskom prípade je to Štátna potravinová a veterinárna správa.

Porovnávací test

Spoločné výskumné centrum pripravilo metodiku spolu s expertmi z členských štátov, spotrebiteľskými organizáciami, maloobchodníkmi a prizvanými výrobcami. Štátna potravinová a veterinárna správa do tohoto pocesu prispela tiež.

Do konca roka 2018 by mali členské štáty uskutočniť spoločný porovnávací test potravín, ktorý môže metodiku ešte vyladiť.

„Jednotná metodika nám umožní získať oveľa väčší prehľad o rozdieloch vo výrobkoch, ktoré sa snažia tváriť identicky a pritom zavádzajú spotrebiteľov,“ hovorí slovenská ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Tvrdí tiež, že kritici už nebudú môcť spochybňovať výsledky našich testov s argumentom, že sa použila iná metóda ako v ostatných členských krajinách.

Výrobcovia potravín, pri ktorých testy preukážu rozdiely, budú musieť orgánom predložiť vysvetlenie.

 

Schému, ako bude vyzerať harmonizované testovanie si môžete pozrieť v tomto dokumente MPRV SR:

2018-05-14-MPRV-Dvojaka_kvalita_metodika