„Hlúpa“ otázka, žiadna odpoveď

Európski poslanci kladú veľmi veľa otázok Európskej komisii bez toho, aby sa ich obsah a téma dotýkali vecí spojených s EÚ. Britský poslanec Richard Corbett (PES) preto navrhol dve opatrenia, ktorými sa v súčasnosti zaoberá pracovná skupina pre reformu vnútorných pravidiel EP:

  • Každý poslanec by mal byť obmedzený limitom 3 otázky za mesiac.
  • Otázky poslancov by mali prechádzať filtrom a Komisii by mali byť nakoniec predložené len tie, ktoré sa naozaj dotýkajú EÚ a jej politík.

Odpoveď na seba nenechala dlho čakať. Nezaradená poslankyňa Ashley Mote rozposlala svojim kolegom obežníkový e-mail s titulkom „Európsky parlament pozvaný k vlastnej kastrácii.“

Zdá sa, že poslankyňa Mote nebude jedinou, ktorej sa nové návrhy nepáčia. V budúcnosti možno očakávať odmietavé reakcie zo strany tzv. „šampiónov,“ teda poslancov, ktorí kladú počas svojho funkčného obdobia stovky otázok. Na ich čele nepochybne stojí Robert Kilroy-Silk (NI, UK), ktorý od roku 2004 stihol položiť viac než tisíc viet zakončených otáznikom.

Corbett priznáva, že zamyslieť sa nad návrhom limitovania a filtrovania otázok v Parlamente ho prinútila provokácia Kilroy-Silka. EK sa spýtal: „Vysvetlí Komisia smrť kultúry vo Francúzsku a jeho pohltenie do EÚ?“

Príkladov na „hlúpe“ a „irelevantné“ otázky je viacero:

  • Jeden europoslanec sa v minulosti opakovane žiadal, aby Komisia odhalila akékoľvek informácie o nepotvrdených správach o smrti Usámi bin Ládina.
  • Ďalší zástupca ľudu chcel vedieť, či Komisia neplánuje prijať smernicu o islamských autách, v ktorých by bol povinne namontovaný systém GPS a vodičovi by vždy ukazoval smer k Mekke.
  • Niektorých zaujímalo, prečo im ich španielska banka účtuje neprimerane vysoké poplatky, iní zas chceli vedieť, či Bruselu vyhovuje monopol na správu cintorínov.

Viacerí poslanci majú záľubu v opakovaní otázok svojich kolegov, ďalší nepoznajú mieru v opakovaní svojich vlastných slov. Výsledkom je, že od začiatku roka musela Komisia odpovedať na 2000 písomných dotazov (v roku 2007 ich bolo spolu 6000).

Podiel irelevantných otázok nie je veľký a Komisii pravdepodobne nevytvára dodatočné náklady na činnosť. Na druhej strane hovorca EK, Mark Gray, odmietol prezradiť, akú váhu prikladá Exekutíva EÚ tomuto problému.

Materiály pracovnej skupiny pre reformu parlamentných pravidiel zatiaľ nie sú verejné. Prijatie záverečného rozhodnutia sa očakáva v lete.