Holanďania kreslia červenú čiaru pre európsku reguláciu

Zdroj: TASR/ AP Photo/Peter Dejong

Holandský minister zahraničných vecí Frans Timmermans v piatok predstavil výsledok „subsidiarity review“. Ide o audit všetkých regulačných oblastí a identifikáciu tých, ktoré by pri prísnom výklade subsidiarity mohli ostať výlučne na členských štátoch.

Pravidlo subsidiarity hovorí, že EÚ by mala zasahovať len v tých oblastiach, ktoré si nevedia efektívne vyriešiť členské štáty.

Európska komisia reagovala na holandskú iniciatívu konštatovaním, že bude sledovať vývoj diskusie a pričom bude uvažovať, aké závery z nej vyvodí.

Podľa holandského ministerstva zahraničia je doba, kedy „čoraz užšia únia“ platila pre všetky oblasti politík, už za nami“.

Holandský rezort diplomacie vymenoval oblasti, kde by regulačné úpravy mali byť úplne ponechané na uvážení členských štátov. Zoznam mal vzniknúť za spolupráce so všetkými ministerstvami a ďalšími stakeholdermi.

Na zoznam sa napríklad dostala harmonizácia systémov sociálneho zabezpečenia a pracovných podmienok. Ďalšie sa týkajú pluralizmu médií, riadenia rizík spojených s povodňami (mimo medzinárodných riečnych ciest) a programov distribúcie mlieka s ovocia na školách.

Holandsko chce svojou iniciatívou odštartovať proces, ktorý nazýva „európsky tam kde je to potrebné, národne kde je to možné“.

Žiadna zmena zmlúv

Holandská vláda bude teraz zoznam konzultovať so svojim parlamentom. Potom sa bude uchádzať o podporu Európskej komisie, Európskeho parlamentu ako aj ostatných členských štátov.

Zdôrazňuje, že jej cieľom nie je meniť existujúce základné zmluvy EÚ ako aj to, že plne akceptuje deľbu moci na národnej a európskej úrovni. Viac sa chce v diskusii zamerať na rozdelenie „úloh“ medzi členskými štátmi a EÚ.

Podporu už vyjadril Londýn, kde podobný proces revízie kompetencií EÚ iniciovala konzervatívny premiér David Cameron. Termínom pre výstup z tohto procesu je jeseň 2014.

Britský minister pre európske záležitosti David Lidington privítal holandský zoznam ako „dôležitý príspevok do diskusie o budúcnosti Európy.