Hrozí druhé holandské „nie“?

Krátka správa

Vláda v Petra Balkenendeho, sa usiluje dospieť k rozhodnutiu o tom, či usporiadať ľudové hlasovanie o novej zmluve EÚ. Holandsko bolo spolu s Francúzskom jednou z dvoch krajín, ktorej obyvatelia povedali jasné „nie“ Ústavnej zmluve v roku 2005 a poslali tak tento dokument do zabudnutia.

Brusel s napätím sleduje situáciu v Holandsku, obáva sa totiž, že by sa rozhodnutím o usporiadadaní referenda v Holandsku rovnaký vývoj zopakoval v Británii a Dánsku, čo by značne znížilo šance Reformnej zmluvy na úspech.

Premiér (zo strany kresťanských demokratov) dúfa, že sa mu podarí presvedčiť svojich koaličných partnerov sociálnych demokratov a Kresťanskú úniu o zbytočnosti usporiadania referenda.

V tomto úsilí podporil Balkenendeho najvyšší poradný orgán holandskej vlády – Štátna rada. Vo svojom nezáväznom odporúčaní, konštatovala, že neexistuje žiadny právny dôvod, ktorý by vyžadoval usporiadanie referenda nakoľko nová zmluva neobsahuje žiadne „ústavné prvky“.

Líder sociálnych demokratov v holandskom parlamente verejne podporuje alternatívu ľudového hlasovania. Parlament presadil aj prvé referendum napriek nesúhlasu premiéra Balkenendeho. Holandská tlač špekuluje, že premiér by mohol presvedčiť sociánych demokratov výmenou za ústupky v iných otázkach, ako je napríklad zmena právnej úpravy prepúštania zo zamestnania.