Hýbe Európa voľbami alebo voľby Európou?

Zdroj: TASR

Vyhlásenie hláv štátov alebo predsedov vlád eurozóny z minulého týždňa obsahuje jedinú poznámku pod čiarou, v ktorej Iveta Radičová deklaruje, že jej vláda nemá mandát na prijatie záväzku „do konca mesiaca opätovne posúdiť, či je celkový strop ENFS/EMS primeraný a zrýchliť platby splateného kapitálu pre EMS“. Bude to teda úloha pre vládu, ktorá vzíde z volieb 10. marca 2012.

Autorský kolektív portálu EurActiv.sk pripravil analýzu postojov a programov slovenských politických strán pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sú dôsledkom nezhody koalície na európskej otázke. V kompletnom znení je ju možné stiahnuť na tejto linke.

Vychádza okrem programov aj z pološtrukturovaných rozhovorov s poprednými predstaviteľmi jednotlivých strán a štrukturovaného dotazníka. Kompletnú metodologickú poznámku uvádzame v analýze. Dokument obsahuje okrem textu, grafov aj prehľadnú tabuľku so základnými európskymi tézami jednotlivých strán a odľahčenejšiu ikonografiku spomínaného „protikrízového koktejlu“ ako si ho predstavujú /odmietajú jednotlivé subjekty, ktoré majú reálnu šancu dostať sa do Národnej rady SR.

Základné zistenia analýzy boli prezentované na seminári "Hýbe Európa voľbami?", ktorý sa konal 2. marca v priestoroch Európskeho informačného centra. Podujatie sa uskutočnilo s podporou Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Friedrich Ebert Stiftung.

Hosťami podujatia boli tiež Vladimír Bilčík z Katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave a trojica europoslancov, ktorí zastupovali tri najsilnejšie frakcie v EP – Miroslav Mikolášik za Európsku ľudovú stranu, Katarína Neveďalová za skupinu Socialistov a demokratov a Sergej Kozlík za skupinu liberálov (ALDE). 

Vladimír Bilčík, ktorý je zároveň senior analytikom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku vo svojom príspevku zmapoval celkový vývoj slovenského politického diskurzu z hľadiska európskych tém.

Poslanec Miroslav Mikolášik sa venoval predovšetkým problematike štrukturálnych fondov a ich využitia a efektívneho čerpania na Slovensku. Vyzdvihol predovšetkým potrebu zacieliť prostriedky na infraštruktúru aj pomocou realokácie v súčasnom programovom období.

Europoslankyňa Katarína Neveďalová hovorila o probléme nezamestnanosti mladých, problémoch v adekvátnom vzdelávaní a výpadku niektorých programov mobility v návrhu nového európskeho rozpočtového práca pre roky 2014-2020. Otvorila aj tému spoločnej zahraničnej politiky.

Poslanec Sergej Kozlík poukázal na problém, ktorý aktuálne rieši EÚ  – 11 miliardový deficit v rozpočte 2012, ktorý vznikol kvôli zrýchlenému čerpaniu európskych fondov ku sklonku programového obdobia. Upozorňuje, že EÚ nemá mechanizmy na dofinancovanie takýchto výpadkov a čakajú nás  tvrdé diskusie.

Viac ponúkame v zostrihanom videozázname:

Europoslanci tiež odpovedali na otázku z publika ohľadne tzv. Duffovej správy. Ide o iniciatívnu správu britského poslanca zo skupiny liberálov, ktorý navrhuje reformu volieb do Európskeho parlamentu. Jej integrálnou súčasťou má byť aj spoločná celoeurópska kandidátka, z ktorej by sa vyberalo 25 europoslancov. Jej zostavovateľmi by boli európske politické strany.

Slovenskí europoslanci nie sú takejto zmene naklonení. Obávajú sa oslabenia zastúpenia Slovenska v Parlamente: