Indignados a EÚ nevedia nájsť spoločnú reč

zdroj: TASR/AP

V Bruseli sa štyria zástupcovia hnutia Indignados stretli s generálnym riaditeľom Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu, Koosom Richelleom. Hoci ekonomickú a sociálnu situáciu v Európe vnímajú rovnako, na jej riešení sa zhodnuť nedokázali.

Odmietanie formálnych demokratických inštitúcii

Obe strany sa nezhodli ani na zastúpení vo verejných inštitúciách.

„Náš prvý odkaz ako hnutia znie, že politici nás nereprezentujú,“ povedal Olivier Bourgeois, člen „Medzinárodnej komisie“ Indignados. Táto komisia sa však nepovažuje za najvyšší orgán hnutia, ale skôr iba za administratívnu inštitúciu.

Členovia Indignados považujú terajšiu formu demokratickej reprezentácie za nedostatočnú. Jeden z členov komisie povedal, že ešte nikdy v živote nebol voliť, pretože žiadna zo strán nereflektovala jeho názory. Ďalší člen komisie namietal proti Európskej občianskej iniciatíve. Vadí mu hlavne jej nezáväzný charakter.

Bourgeois priznal, že dostali viacero pozvánok na stretnutie s poslancami Európskeho parlamentu. Všetky však odmietli, pretože diskusia by mala byť podľa nich otvorená pre širokú verejnosť. Pár zástupcov Indignados nemôže adekvátne zastupovať celé hnutie, zdôraznil Bourgeois.

„My stále tvrdíme, že nejdeme do [Európskeho] parlamentu preto, lebo máme metodológiu, ktorá pochádza z „námestí“. Musíme byť na námestiach, otvorení ľuďom … a hovoríme týmto politikom: Prosím prídte na naše zhromaždenia ak nás chcete spoznať,“ povedal Bourgeois.

Indignados sú zástancovia priamej demokracie prostredníctvom verejných priestranstiev, námestí, otvorených pre každého, ktoré nazývajú „agora“.

Generálny riaditeľ Richelle naliehal na Indignados, aby svoje názory prezentovali prostredníctvom terajších inštitúcii. „Ak chcete zmeniť systém, musíte so systémom spolupracovať.“

Signál nemôže prísť len prostredníctvom elektronických prostriedkov a nepriamymi prostriedkami. Na určitej úrovni musíte mať okrem rozhorčenia aj stratégiu, alebo plán či definíciu toho, čo chcete urobiť,“ dodal.

Na otázku EurActivu, prečo sa s predstaviteľmi Indignados stretol štátny úradník a nie politik, odpovedal úrad eurokomisára Lázsla Andora, že Indignados o to nežiadali. Jeho kancelária dodala, že komisár je ochotný sa s nimi stretnúť, ak o to požiadajú.

Ekonomické požiadavky: regulácia bánk a redistribúcia bohatstva

Konkrétne ekonomické požiadavky Indignados sa sústreďujú predovšetkým na finančnú krízu, úlohu bánk a na rovnosť v Európe.

V prvom rade žiadajú prísnejšiu reguláciu bánk (predovšetkým zákaz obchodovania s derivátmi). Ďalej požadujú oddelenie investovania od maloobchodného bankovníctva, redistribúciu bohatstva smerom k chudobným a odpustenie dlhu pre periférne krajiny eurozóny. V neposlednom rade chcú aby boli súdení tí politici a bankári, ktorí sú zodpovední za finančnú krízu.

Indignados uvádzajú ako modelový príklad Island. Bývalý premiér tejto krajiny, Geir Haarde, bol obvinený a bude súdený za údajnú nedbanlivosť a pochybenie. Taktiež sa im páči spôsob tvorby novej islandskej ústavy, ku ktorej sa ľudia mohli vyjadriť prostredníctvom Facebooku a Twittera.

Jeden z predstaviteľov Indignados označil seba samého za euro-federalistu, pričom poznamenal, že v hnutí je aj veľa euroskeptikov.

Veľa ľudí v hnutí Indignados pochádzajú z prostredia, kde sa kritika EÚ zakladá na proti-kapitalistickej báze a dôsledok toho je, že EÚ nie je vhodný inštrument,“ povedal.

Cieľová skupina: ľudia, nie politici

Predstavitelia Indignados nemajú prehnané očakávania o ich schopnosti ovplyvniť politiku. Jeden z nich, Héctor Huerga, povedal, že podľa neho budú mať malý vplyv na európske inštitúcie. „Naša práca je práca v teréne. Je to práca s ľuďmi. Vieme, že nezmeníme Európsku komisiu. To nie je naší cieľom,“ povedal.

Dúfajú, že sa im podarí ovplyvniť verejnú mienku a vytvoria nový spôsob demokratickej participácie. Tá bude podľa nich možná prostredníctvom internetu a sociálnych médii.

Ak chceme vytvoriť informovanú spoločnosť, ľudia musia spolu komunikovať, veľa čítať, veľa písať, a nie vytvárať spoločnosť, ktorá je izolovaná inštitúciami a tými všetkými mechanizmami tohto systému,“ povedal Huerga.