Informatizácia za eurofondy prinesie lepšie sledovanie európskych záležitostí

Ilustračný obrázok [pixabay]

Na Slovensku sa spustí informačný systém SEZA na sledovanie legislatívy EÚ a slovenských pozícií k nej, ktorý bol v pláne 5 rokov. Realitou sa stane od 1. októbra.

Informačný systém pre legislatívny proces domáceho pôvodu existuje už niekoľko rokov. Až v roku 2018 bude plne funkčný aj pre európsku legislatívu. Plánoval sa od roku 2013. Pôvodný zámer bol mať ho pripravený ešte pred predsedníctvom Slovenska v Rade v EÚ (júl-december 2016).

Národné pozície k aktom EÚ majú byť dostupné elektronicky

V rámci zmeny pravidiel prijímania národných stanovísk k legislatívnym aj nelegislatívnym aktom EÚ pravdepodobne vznikne aj dlho-očakávaný elektronický portál na ich sledovanie.

Informačný systém SEZA má podľa ministerstva zahraničia „zásadným spôsobom“ ovplyvniť prípravu tvorby stanovísk SR k návrhom aktov EÚ. Sľubuje zvýšenú efektivitu, transparentnosť  a jednotné uchovávanie aktov EÚ spolu s relevantnými národnými pozíciami.

Píše o tom správa o stave koordinácie tvorby stanovísk a realizácie politík EÚ, ktorá je dnes (5.9.) na programe rokovania vlády.

IS SEZA bude fungovať ako špeciálny modul v rámci dlhšie fungujúcej elektronickej zbierky zákonov Slov-lex. Ten už dnes umožňuje evidenciu a vyhľadávanie dokumentov spojených s európskymi normami a prípravou slovenských pozícií.

Rozhodnutie sa z Bruselu presunie do Bratislavy

V novom module budú plne elektronizované niektoré úkony. Technicky ho bude mať pod palcom rezort spavodlivosti, obsahovým koordinátorom je ministerstvo zahraničia.

Rezort diplomacie bude v Bratislave systéme určovať, ktorá inštitúcia je za jednotlivé legislatívne návrhy EÚ zodpovedná (gestorstvo). Toto rozhodnutie bude musieť v systéme schváliť ešte Úrad vlády SR.

Doteraz tento úkon robilo Stále zastúpenie SR v Bruseli cez vypracovanie tzv. anotáciu k aktom, ktorú zasielala príslušnému ministerstvu. Po novom sa akt po určení gestorstva objaví príslušnej inštitúcii, ktorej bol pridelený, priamo v elektronickom systéme.

Systém sa primárne využíva na prípravu predbežných stanovísk Slovenska, po tom, čo Európska komisia zverejní návrh legislatívneho aktu. Tie budú do slovenského informačného systému nalievané automaticky.

Slovensko stále ladí, ako tvoriť národné stanoviská k aktom EÚ

Problematické v súčasnom nastavení sú napríklad lehoty a angažovanie sociálnych partnerov. Prehľadný elektronický systém mešká.

Ďalším stupňom je príprava konkrétnejšej inštrukcie na rokovanie pracovnej a politickej úrovne Rady EÚ. V prvom prípade ide o diplomatov, v druhom o ministrov.

Po tom, čo príslušný rezort vypracuje predbežné stanovisko Slovenska k návrhu – ktoré v niektorých prípadoch ide aj na pripomienkovanie – automaticky dostáva upozornenie výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti.

Pomohli eurofondy

Za prostriedky z fondov EÚ v operačnom programe Informatizácia spoločnosti systém zrealizovala firma Atos IT Solutions and Services, s.r.o. V máji prebehlo školenie ľudí z ministerstiev a iných orgánov ako so systémom pracovať. Jeho plné spustenie je naplánované na 1. októbra 2018.

Ministerstvo zahraničia v správe ostatným rezortom a inštitúciám pripomína, že majú povinnosť k tvorbe stanovísk prizývať sociálnych partnerov – odbory, či zamestnávateľov – ak sa ich konkrétny návrh EÚ týka. Z textu vyplýva, že toto písané pravidlo inštitúcie neuplatňujú „dôkladne.“