Inštitúcie bojujú o diplomatickú službu EÚ

Pozadie 

‘European External Action Service’ (EEAS) je oficálny názov novej diplomatickej služby EÚ, ktorej vznik predpokladá Lisabonská zmluva. Mala by asistovať pri práci Vysokému predstaviteľovi EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý bude zároveň podpredsedom Európskej komisie. 

Keďže je ale Lisabonská zmluva veľmi vágna pokiaľ ide o jej definovanie a inštitucionálne zakotvenie novej vonkajšej služby a ohľadne možností Európskeho parlamentu v tomto smere, jej uvedenie do praxe je citlivá otázka. 

Hoci EEAS nemá v žiadnom prípade nahradiť bilaterálnu diplomaciu, niektorí politici sa obávajú, že poskytne zbraň od rúk tým, ktorí tvrdia, že sa EÚ mení na superštát. Diskrétne prípravy na spustení EEAS prebiehajú už dlhšie v nádeji, že Lisabon bude tak, či onak ratifikovaný.

Otázky

Švédska ministerka pre európske záležitosti Cecilia Malmström oznámila, že predsedníctvo EÚ podá správu o prípravách na implementáciu Lisabonskej zmluvy na summite lídrov 29.-30. októbra.

"Správa bude obsahovať usmernenia, ako by mala nová služba sústredená okolo Vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci fungovať“, povedala Malmström. Švédske predsedníctvo je toho názoru, že európska diplomatická služba by mala byť oddelená od Rady ministrov aj Európskej komisie.

Európsky parlament si ale predstavuje diplomatickú službu, ktorá bude bližšie Komisii. Umožní mu to totiž udržať si dohľad nad jej aktivitami a rozpočtom. Spravodajca EP Elmar Brok (EPP) zdôraznil, že rozhodnutie o EEAS nemôže padnúť bez súhlasu Komisie. Žiada, aby bol europarlament zahrnutý do „konsenzuálneho plánu na založenie EEAS“.

„EEAS by mala byť začlenená do administratívnej štruktúry Komisie“, píše sa v uznesení. „Nemala by byť preto napojená na Radu ministrov, ani byť autonómnou organizáciou. Európsky parlament by mal mať právo vypočuť Vysokého predstaviteľa ako aj veľvyslancov EÚ, ak je to potrebné.“

Počas plenárneho zasadnutia hlasovalo 424 poslancov za napojenie diplomatickej služby na Európsku komisiu. Len 94 poslancov hlasovalo proti.

Podľa parlamentnej správy nie je žiaduce, aby sa preskupovalo niekoľko generálnych riaditeľstiev (DG) Európskej komisie pod EEAS, najmä nie tie, ktoré pokrývajú oblasti, v ktorých má Komisia výkonné právomoci. Preto by mali DG Medzinárodný obchod, DG Rozšírenie a DG Rozvoj zostať nezávislé od novej štruktúry.

Zamietnuté boli pozmeňovacie návrhy Zelených, ktorí žiadali vytvorenie generálneho riaditeľstva pre peacebuilding, zohľadnenie rodovej rovnosti pri obsadzovaní vrcholných postov a o vybudovaní Akadémie pre európskych diplomatov.

Rozširovanie bude mimo

Komisia má zdá sa na veci podobný názor. Keďže politika rozširovania nie je „klasickou zahraničnou politikou“ je podľa komisára Olliho Rehna rozumné predpokladať, že DG Rozšírenie zostane mimo EEAS. Povedal to v stredu na pôde think-tanku European Policy Centre v Bruseli.

Na druhej strane si ale Rehn myslí, že EEAS by mala mať zodpovednosť aj za krajiny západného Balkánu a Turecko. „V skutočnosti je to šanca ako využiť stategické vzťahy s Tureckom a usilovať o naše spoločné ciele v zahraničnej politike.“

Zároveň si ale nemyslí, že by EEAS malo sídliť na pol ceste medzi Radou a Komisiou. „Nemôžeme dať vonkajšiu službu do stredu Rue de la Loi (bulvár, ktorý v Bruseli oddeľuje hlavnú budovu Európskej komisie – Berlaymont – a budovu Európskej rady  -Justus Lipsius). Musíme byť trochu kreatívnejší a rozumnejší“, povedal so smiechom.

„Namiesto toho sa musíme snažiť o maximálnu synergiu a spájanie našich jednotlivých politických pák a používať celú škálu  politických nástrojov, ktoré máme k dispozícii“, povedal Rehn.

Osobná chémia

Chémia medzi ľuďmi, ktorí budú zastávať tri najvyššie posty v Únii – J.M. Barroso, Vysoký predstaviteľ a stály predseda Európskej rady – bude podľa eurokomisára „absolútne kľúčová“.

Pomohol si prirovnaním zo svojej skúsenosti poloprofesionálneho hráča futbalu: „Futbalový tím nemôže mať troch stredných útočníkov“.

„Aby tím skóroval a vyhral potrebuje aj tvorcu hry a niekoho na krídle“, povedal.

Z publika sa Rehna opýtali, či sa týmito slovami vlastne neprihlásil k záujmu o najvyšší post v rámci EEAS. Hoci v odpovedi bol zdržanlivý, viacerí prítomní sa zhodli v názore, že Rehn, o ktorom sa vie, že má veľmi dobré vzťahy s „tvorcom hry“ Barrosom, by sa  dobre hodil na „krídlo“.